Del: - -

Testerfaringer med værktøj 2: Skærp ledergruppens samarbejde

Her på siden finder du lederes erfaringer med værktøj 2: Skærp ledelsesgruppens samarbejde.

Anne Bach Stisen, enhedschef i Region Syddanmark har sammen med den gruppe af teamkoordinatorer, hun er leder for, haft en god dialog om mere følsomme emner.

Henning Løsche, områdeleder i hjemmeplejen, Tønder Kommune fik skabt et fælles billede af forbedringspotentialerne sammen med sin gruppe af distriktsledere.

Helle Overgaard fra den fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland fik skabt en god dialog om gruppedynamikken sammen med sit ledelsesteam.

Koncern-HR chef Catharina Winterberg i Erhvervsministeriet oplever, at den fælles identitet er blevet styrket i gruppen af ledere, hun er chef for. 


Senest revideret den 10. april 2024