Del: - -

Værktøjet gør det nemmere at tale om følsomme emner blandt en gruppe af teamkoordinatorer i Region Syddanmark

Anne Bach Stisen, enhedschef i Region Syddanmark har gjort brug af værktøj 2 sammen med den gruppe af teamkoordinatorer, hun er leder for. I denne casebeskrivelse kan du læse om deres erfaringer.

Vi fik øje på områder, hvor der er brug for tydelige, fælles aftaler om at løfte vores samarbejde og psykiske arbejdsmiljø i lederteamet. Det blev lettere for os at tage følsomme emner op, fordi vi brugte et anerkendt værktøj.

Anne Bach Stisen, enhedschef, Region Syddanmark

”Trivsel – og psykisk trivsel – er essentielt for det gode og åbne samarbejde hos os.” Anne Bach Stisen fortæller, hvordan et nyt BFA-værktøj kan være en proptrækker for at tale om de mere følsomme emner i ledelsen af hendes tre teamkoordinatorer på den regionale kontorarbejdsplads. Det er afgørende for at styrke samarbejdet om kerneopgaven i enheden, hun er chef for.

”Vi fik øje på områder, hvor der er brug for tydelige, fælles aftaler om at løfte vores samarbejde og psykiske arbejdsmiljø i ledelsen. Værktøjet gjorde det enklere for os at tage psykisk arbejdsmiljø op. Det blev lettere for os at tage følsomme emner op, fordi vi brugte et anerkendt værktøj.”

”Vi er som lederteam en forholdsvis ny gruppe, som er ved at finde vores fælles ramme, og her var denne workshop et godt bidrag. Ofte er det strategier, opgaver og faglighed, der sættes fokus på. Derfor er det interessant at sætte fokus på den mere personlige og ’blødere’ del, fordi det er en forudsætning for, at vi når i mål med opgaven.”

Workshoppen skulle afholdes virtuelt, så Anne var usikker på, om de som gruppe ville komme ’under huden’. Om hun fik sat en ramme der gjorde, at deltagerne var trygge ved at vise deres sårbarhed og tale om det, der også kan være svært hos dem selv. Om de kunne blive enige om, hvad der er vigtigt for deres psykiske arbejdsmiljø, eller om det var meget forskelligt de fire imellem.

Her viste det sig, at værktøjet var en stor hjælp, fordi det hjalp til at prioritere og fokusere på de emner, der var særligt vigtige.

Processen bidrog til:

  • At tydeliggøre de gode rammer for og indholdet i vores samarbejde i gruppen.
  • At vi fik bedre forståelse for hinandens perspektiver og handlemønstre.
  • At vi fandt vigtige fælles temaer som vi kan arbejde videre med.

 

TRE TIP TIL EN VIRKSOM PROCES MED VÆRKTØJET

Anne havde god erfaring med enkle greb til at skabe en god proces med dialogværktøjet for den gruppe af teamkoordinatorer, hun er leder for:

1. Ved at sætte en god og tryg ramme for drøftelsen

-  Vær tydelig som leder af ledelsesgruppen på formålet: Vi skal tale om samarbejdet, fordi det er vigtigt for vores opgave og vores trivsel som ledelsesgruppe

-  Sæt samarbejdet på dagsordenen på en to-timers workshop og brug spørgeskemaet i værktøjet til at forberede jer hver for sig. Det tager ca. 30 minutter pr. leder.

2. Ved at afgrænse fokus, så gruppen kom i dybden på de væsentligste områder

- Sørg for som leder af ledelsesgruppen at være opsøgende inden workshoppen. Spørg ind til, om de har udfyldt spørgeskemaet. Bed dem om at gennemgå deres svar igen, så I sikrer jer, at I har en fælles forståelse af svarene

- Sørg for at prioritere, hvad der er vigtigt for jer at tale om – udvælg enkelte punkter i spørgeskemaet, der er særligt vigtigt for jer. Brug prioriteringskortet i værktøjet.

3. Ved at sikre en klar retning som afslutning

- Sørg for at samle op undervejs og sæt ca. 30 minutter af til sidst på workshoppen til at aftale næste skridt. Gå videre med nogle få vigtige punkter, I følger op på frem for mange, som I ikke kommer i mål med.


Senest revideret den 16. maj 2024