Del: - -

Bedre samarbejde i ledelsen i den fælles akutmodtagelse

Helle Overgaard og hendes ledelsesteam fra den fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland fik skabt en god dialog om gruppedynamikken i ledergruppen. Læs om deres erfaringer her.

Jeg vil give det råd at tage samarbejdet i ledelsen alvorligt. Brug værktøjet, sørg for at alle kommer til orde, og husk at sikre en god forberedelse af dialogen – vær skarp på formålet ved processen.

Helle Overgaard, Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland

Helle Overgaard og hendes ledelsesteam fra den fælles akutmodtagelse har brugt værktøjet ’Styrk ledelsesgruppen’. Og det havde sin effekt: Den afklarede forventningerne til samarbejdet i ledelsen og gav ledernes trivsel et løft.

Helle forklarer sin motivation for at bruge værktøjet med, at lederes psykiske arbejdsmiljø er afgørende for kerneopgaven: ”Det er vigtigt, at mine medarbejdere – mellemlederne – trives i deres job. Hvis lederne trives, smitter det af på medarbejderne og dermed kerneopgaven. Jeg skal sikre, at lederne lykkes godt og udvikler sig undervejs, så de kan varetage lederrollen fremadrettet.”

Og processen var overskuelig: Helle satte sig ind i værktøjet, inviterede sine ledere til at udfylde et skema og mødtes så om at prioritere de vigtigste emner i fællesskab.

”Det var en virkelig god dialog og proces. Jeg havde en forventning om, at vi kunne få en større bevidsthed om gruppedynamikken i ledergruppen. Jeg var nysgerrig på alles oplevelse af, hvad der kan gøre den bedre, og hvad der fungerer godt allerede. Selve processen og dialogen var rigtig god, alle kom til orde og alle hørte på hver især.”

Som resultat fik Helles ledergruppe på akutmodtagelsen en bedre forståelse af deres samarbejdsrelationer gennem en fokuseret proces i ledelsen. Gruppen har besluttet at bruge værktøjet til at følge op på aftalerne fra processen og lave en fornyet vurdering om et år.

”Jeg vil give det råd til andre ledere at tage samarbejdet i ledelsen alvorligt. Brug værktøjet, sørg for en god forberedelse af dialogen – fx ved at forklare formålet med processen – og sørg for, at alle kommer til orde”, afslutter Helle.


Senest revideret den 6. september 2021