Del: - -

Når hjemmearbejdet er en nødvendighed

Som udgangspunkt bør det være frivilligt, om man vil arbejde en del af arbejdstiden hjemme. Men covid-19 epidemien har betydet, at mange medarbejdere er hjemsendt og er tvunget til at løse deres opgaver fra en mere eller mindre improviseret hjemmearbejdsplads. Det kan udfordre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

I de fleste tilfælde er hjemmearbejdsdage noget, som aftales frivilligt mellem arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Men i en krisesituation som covid-19 kan hjemmearbejdet være en nødvendighed - og bliver måske gennemført med meget kort varsel.

Der er stor forskel på at arbejde 1-2 dage om ugen derhjemme og på at være hjemsendt konstant, måske i en længere periode. De kendte risici ift. både ergonomi og trivsel kan blive forstærkede, når hjemmearbejdet bliver langvarigt.

Det rejser en række udfordringer for ledelse og medarbejdere, som løses bedst i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og MED/arbejdsmiljøorganisation. Læs mere: Inddrag medarbejderne i at forebygge smitte

Arbejdsmiljøet under hjemsendelse

Som udgangspunkt gælder de sædvanlige krav til indretning af skærmarbejdspladsen også, når medarbejderne er hjemsendt. I praksis kan det dog være vanskeligt at opfylde reglerne om ergonomi og plads. Læs mere om arbejdsmiljø i hjemmet.

Mange medarbejdere har ikke mulighed for at etablere en velegnet hjemmearbejdsplads i deres bolig, fx fordi der mangler plads.

Samtidig kan nogle medarbejdere opleve psykiske belastninger, fordi de trives dårligt ved hjemmearbejdspladsen, har svært ved at finde arbejdsro eller savner fællesskabet og den daglige sociale kontakt med kollegerne.

Det kan I gøre:

  • Inddrag MED/arbejdsmiljøorganisation i en drøftelse af, hvad man gør i hvert enkelt konkrete situation. Hvordan kan man indrette en acceptabel arbejdsplads med lidt ekstra hjælp fra arbejdspladsen? Er der alternativer - fx en midlertidig arbejdsplads et andet sted?
  • Stil det nødvendige udstyr til rådighed uden diskussion og forhandling. En god skærm, tastatur, mus og en god stol og arbejdsbord er afgørende for, at man kan arbejde uden fysiske gener. Det er relativt billigt at købe ekstra skærme og mus i forhold til omkostningerne ved en sygemelding. Alternativt kan I lade medarbejderne få deres sædvanlige udstyr med hjem.
  • Sørg for en hotline til it-afdelingen, leder og/eller arbejdsmiljørepræsentant, så I kan reagere hurtigt og effektivt, hvis en medarbejder oplever problemer ved hjemmearbejdspladsen.
  • Lav klare aftaler for rammerne for arbejdet, tilgængelighed, arbejdstid/fritid, opgaveløsning og brugen af udstyr osv. Hvis medarbejderne ved præcis, hvad der forventes (og ikke forventes) af dem, er det lettere at finde sig til rette.
  • Hold fast i de sociale relationer. Sig godmorgen via mail eller sms, hold faste virtuelle møder og find måske på nye måder at skabe fællesskab via Zoom eller Teams. Læs flere ideer her.
  • Hold fast  i de faglige relationer. Aftal, hvordan I forsat kan sikre videndeling og sparring via virtuelle møder, telefon i stedet for mail osv.
  • Vær opmærksom på, at I kan opleve hjemmearbejdet meget forskelligt. Nogen nyder at kunne arbejde i fred og selv styre arbejdsdagen. Andre lider under ensomhed og social isolation.
  • Hav en plan, når I venter tilbage til arbejdspladsen. Læs 10 tips her.

Få mere inspiration

Ude godt, men hjemme bedst. Eller…: Mange kontorarbejdspladser er rykket hjem i stuen under covid-19-epidemien. Så hvordan ser ergonomien ud, når virtuelle møder og arbejdsopgaver ved computeren er dagligdag?

Hold gang i fællesskabet under hjemsendelsen: Kreativiteten og den virtuelle kontakt har blomstret i arbejdsfællesskaberne under coronakrisen. Læs her en række eksempler fra forskellige danske kontorarbejdspladser.

Tjekliste: Ti tip til at styrke arbejdsfællesskabet: For mange har nedlukningen under corona-epidemien betydet, at de vante rammer for arbejdet og samarbejdet er vendt på hovedet. Efter en periode åbner de fleste arbejdspladser gradvist op igen. Hvordan passer I på jeres arbejdsfællesskab, når I vender tilbage til kontoret?

Arbejdsfællesskab i en corona-tid: Nogle håndterer nye teknologier og virtuelle mødeplatforme helt naturligt, andre har skullet lære det hele fra bunden på få dage. Nogle har haft brug for tæt daglig kontakt med deres leder og team, andre nyder at være selvledende.


Senest revideret den 14. december 2020