Del: - -

Arbejdsmiljø i hjemmet

Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren også har ansvaret for, at arbejdsforholdene i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv. Det gælder også, hvis medarbejderne er sendt hjem i forbindelse med fx covid-19 epidemien.

Samme krav til godt arbejdsmiljø derhjemme

Din hjemmearbejdsplads skal opfylde de samme krav, som den faste skærmarbejdsplads på arbejdspladsen, 

  • hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og
  • svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Reglerne for, hvordan din skærmarbejdsplads skal indrettes, er beskrevet i At-vejledning A.1.15 om Arbejdspladsens indretning og inventar. Der er dog grænser for arbejdsgiverens pligter, som er beskrevet i At-vejledning D.2.9 om Hjemmearbejde

APV ved hjemmearbejdspladsen

Distancearbejde og hjemmearbejdspladsen er også en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering, APV. Arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads kan - efter aftale med dig - komme hjem og tjekke forholdene, hvis du har fast hjemmearbejde én dag om ugen eller derover. Du kan fx få rådgivning om indretning af arbejdspladsen.

Læs mere om APV her.

Arbejdsskader ved hjemmearbejde

Reglerne om arbejdsskader gælder også for medarbejdere, som arbejder på distancen - både hos borgere, under transport og ved arbejde på hjemmearbejdspladsen. Ved hjemmearbejde kan de typiske skader være fald- og snubleulykker og gener i arme, skuldre og ryg som følge af belastende arbejdsstillinger.

Ulykker og smerter ved hjemmearbejde skal håndteres præcis som ved tilsvarende hændelser på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages, og arbejdsulykker skal anmeldes, hvis medarbejderen er syg mindst én dag ud over dagen, hvor ulykken er sket. 

Læs mere om arbejdsulykker her.

Læs mere om arbejdsmiljø ved skærmen

BFA Velfærd har samlet viden og værktøjer om arbejdet ved skærmen på hjemmesiden Kropogkontor.dk. Her kan du bl.a. finde viden og råd om arbejdsmiljø ved hjemmearbejdspladser:

  • Regler og krav til hjemmearbejdspladsen: Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren også har ansvaret for, at arbejdsforholdene i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv. Det gælder også, hvis du er sendt hjem i forbindelse med fx covid-19 epidemien.
  • Hold kroppen i gang ved hjemmearbejdspladsen: Syv små øvelser: Hvis du arbejder hjemmefra pga. covid-19, vil du måske ikke have en optimal indretning af din skærmarbejdsplads. Så bliver det ekstra vigtigt at holde kroppen i gang med små øvelser og variation.
  • Mikropausen: 60 sekunder som virker:  Selv ganske korte pauser i arbejdet kan forebygge træthed, stive muskler og hovedpine. Det får blodet til at strømme i de ømme muskler - og det hjælper dig til at fokusere og klare hovedet.

Senest revideret den 17. maj 2024