Del: - -

Fordele og ulemper ved at arbejde hjemme

En hjemmearbejdsplads kan give medarbejderne større frihed og fleksibilitet i forhold til deres arbejdsopgaver. Arbejdsglæden og motivationen stiger, når man får større indflydelse. Men der opstår samtidig faldgruber, som det gælder om at undgå. Især hvis hjemmearbejdet ikke er noget, man har valgt frivilligt – som for eksempel under covid-19 epidemien.

Mulige fordele for den enkelte ved hjemmearbejde

 • Du kan tilrettelægge din arbejdstid mere fleksibelt - og dermed få arbejde, fritid og familieliv til at passe bedre sammen.
 • Du sparer tid og penge på transport til og fra arbejde, som du kan bruge til noget bedre.
 • Du kan få arbejdsro til større opgaver og undgå de forstyrrelser, der måske er på din arbejdsplads.
 • For mange er det ofte mere effektivt at arbejde hjemme i ro. 
 • Hvis det er frivilligt, giver det en følelse af medindflydelse, som har stor betydning for mental og fysisk sundhed. 
 • Det opleves som tillid fra arbejdsgivers side, at man kan arbejde uden "opsyn".

Mulige ulemper for den enkelte ved hjemmearbejde

 • Du kan få svært ved at holde fri, når arbejdet hele tiden venter inde på computeren.
 • Du skal kunne planlægge dit arbejde og have selvdisciplin. Ellers risikerer du at arbejde for meget - eller for lidt.
 • Du kan få svært ved at få arbejdsro, hvis familien færdes omkring dig, når du vil arbejde.
 • Dit faglige og sociale netværk med kolleger og chefer kan blive svækket.
 • Du kan gå glip af uformelle informationer, videndeling og sparring samt den fælles kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
 • Du risikerer at være mindre synlig i organisationen. Det kan gøre det svære at få spændende opgaver og forfremmelser.
 • En hjemmearbejdsplads kræver plads i hjemmet.
 • Risiko for ringere indretning af det ergonomiske arbejdsmiljø med risiko for smerter i muskler og led. 

Mulige fordele for arbejdspladsen

 • Mere tilfredse medarbejdere med højere motivation og arbejdsglæde.
 • Muligheden for at arbejde hjemme kan være med til at fastholde og rekruttere medarbejdere.
 • Den større fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse kan øge effektiviteten og medvirke til at spidsbelastninger og særligt travle perioder overkommes.
 • Større produktivitet hos medarbejderne, fordi mange kan arbejde mere uforstyrret hjemme og gennemføre møder virtuelt.
 • Mulighed for en mere fleksibel organisering af arbejdet.

Mulige ulemper for arbejdspladsen

 • Hjemmearbejdspladser kan svække den daglige kontakt til medarbejderen og gør det vanskeligere at understøtte arbejdet og arbejdsindsatsen.
 • Hjemmearbejde kan kollidere med arbejdspladsens behov for tilstedeværelse i forbindelse med møder, kundebetjening, kurser, projektarbejde etc.
 • Det kan skabe uklarhed om arbejdsopgaverne og gnidninger blandt kollegerne.
 • Det kan være nødvendigt at indføre nye rutiner for information, posthåndtering, telefonbetjening, mødevirksomhed, arbejdstilrettelæggelse etc.
 • De, der arbejder meget hjemme, kan miste adgangen til uformel vidensdeling og viden om, hvad der rører sig på arbejdspladsen.
 • Udbredt hjemmearbejde kan svække det sociale fællesskab og det faglige miljø.
 • Det kan kræve investeringer til it-udstyr, kontormøbler og telekommunikation i hjemmet, hvis det er regelmæssigt og svarer til mindst en dag om ugen.

Udfordringer til ledelsen

 • Det kræver viden og dygtighed at lede medarbejdere på distancen.
 • Det kræver en målrettet indsats at fastholde det faglige og sociale fællesskab på arbejdspladsen og at sikre den fælles opfattelse af kerneopgaven og arbejdspladsens værdier.
 • Der er brug for helt klare aftaler om, hvem der kan arbejde hjemme, hvilke opgaver som kan løses hjemme samt rammer og forventninger for arbejdet.

Hvis hjemmearbejdet er en nødvendighed

Som udgangspunkt bør det være frivilligt, om man vil arbejde hjemme en del af arbejdstiden. Men i krisesituationer som fx covid-19 epidemien er mange medarbejdere blevet tvunget til at arbejde hjemme.

Når det sker, går det ud over nogle af fordelene ved hjemmearbejdet, som for eksempel at man har frihed og større indflydelse på arbejdet. For mange har nedlukningen været en svær periode med dårlig trivsel og følelse af social isolation i forhold til arbejdspladsen.

Omvendt har mange medarbejdere (og deres ledere) været glade for at arbejde hjemme. Flere undersøgelser viser, at en stor del af de ansatte gerne vil arbejde mere hjemmefra.

Læs mere: Når hjemmearbejdet er en nødvendighed


Senest revideret den 17. maj 2024