Case: En fortsat robust organisation i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har gjort en robust organisation til et centralt fokuspunkt i 2016. Værktøjer og øvelser fra hæftet 'Skab robuste forandringer' har givet god inspiration.

Som andre kommuner står Gentofte med en dobbelt udfordring: At skabe bedre velfærd for færre ressourcer, og at gøre det på en måde, som sikrer medarbejderne gode arbejdsvilkår undervejs i forandringsprocesserne - og bagefter. 

Et af svarene har været et bredt fokus på at skabe en organisation præget af robusthed. Det er bl.a. sket ved at uddanne et korps af 'robusthedskonsulenter', som har gennemført en stort antal workshops for MED-udvalgene og de enkelte arbejdspladser. Initiativet udspringer af en beslutninge i Hovedudvalget.

God inspiration om robuste forandringer

"Både uddannelsen og de efterfølgende workshops trækker på bl.a. hæftet 'Skab robuste forandringer'. Vi har præsenteret deltagerne for en række af hæftets øvelser og værktøjer, og det har virket rigtig godt", siger chefkonsulent Lotte Hansen, som er en af tovholderne på projektet.

Hun fremhæver især 'Hesteskoen', 'Forandringsbalancen' og 'Involveringstrappen' som nyttige værktøjer i hæftet. Men Gentofte har også hentet inspiration i BFA's materiale om Relationel koordinering og en række andre metoder og værktøjer.

Tre aspekter af robusthed

'Robusthedshuset' er Gentofte Kommunes model for, hvordan man kan forstå og arbejde med robusthed på arbejdspladsen i forskellige niveauer og fra forskellige perspektiver. Kerneopgaven er fundamentet, arbejdsfællesskabet er i midten og øverst findes den enkelte medarbejders individuelle robusthed.

Kilde: 'Robusthed i Gentofte Kommune'.

Et fælles ansvar

"Vores udgangspunkt er, at en robust organisation skal være en integreret del af vores tænkning - en fast makker, man har med sig", forklarer Lotte Hansen.

"Derfor er robusthed heller ikke et individuelt ansvar. Den enkelte har en rolle at spille, noget at bidrage med - men det handler om hele organisationen, og det er dér, vi lægger hovedvægten", fortsætter hun.

Derfor har Gentofte Kommune oprettet et særligt afsnit på intranettet, hvor MED-udvalg og ledere kan hente inspiration og værktøjer om robusthed, som kan anvendes lokalt på møder og workshops.

Alle skal i gang i 2016

Samtidig er det et mål i den gældende Arbejdsmiljøplan, at alle arbejdspladser i løbet af 2016 skal arbejde med et eller flere aspekter af den robuste organisation - og at de lokale MED-udvalg skal følge udviklingen.

"Hæftet 'Skab robuste forandringer' er i den forbindelse rigtig godt som insiration. Der ligger masser af gods i det, som kan bruges meget bredt", mener Lotte Hansen.

Mere information: Kontakt chefkonsulent Lotte Hansen, llha@gentofte.dk

Læs temaet om organisatorisk robusthed på godtpsykiskarbejdsmiljo.dk her.


Senest revideret den 5. maj 2020