Del: - -

Risikoerhverv for håndeksem

Risikoen for at udvikle kontakteksem er især forbundet med, at man udsættes for hudirriterende og allergifremkaldende stoffer på arbejdspladsen.

Hudirriterende stoffer (irritanter) kan fremkalde irritativt kontakteksem og allergifremkaldende stoffer (allergener) kan fremkalde et allergisk kontakteksem. Selvom kontakt til irritanter og allergener findes både i arbejdslivet og i hjemmelivet, skyldes håndeksem dog oftest udsættelse på arbejdet.

Eksemet kan opstå som følge af påvirkninger gennem kortere eller længere tid med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer som f.eks.:

  • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller handskebrug.
  • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier mm.
  • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller mm.

Fx har sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, rengøringsassistenter, kokke, bagere og frisører større risiko for at udvikle håndeksem. De vasker ofte hænder og bruger meget handsker.

I brochuren ’Sund hund og vådt arbejde’ kan du få information om eksem og gode råd i særlige erhverv (køkkener, sundhedsvæsnet, rengøring og laboratorier).

Anden relevant vejledning: Handskevejledningen på bfa-i.dk


Senest revideret den 17. juni 2020