Arbejdsmiljøorganisationen

På arbejdspladsen skal der være en arbejdsmiljøorganisation, der varetager opgaver vedrørende de ansattes sikkerhed og sundhed, og som kommer med forslag til forbedringer på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljøorganisationen bør inddrages i arbejdet omkring Sund Hud fx vedr. hvilke handsker, sæber og desinfektionsmidler, der stilles til rådighed for de ansatte.

Såfremt der er mistanke om, at faktorer i arbejdsmiljøet er med til at give de ansatte hudproblemer, kan man kontakte den Arbejds- og Miljømedicinske klinik, der er i ens lokalområde.

Arbejdsmiljøorganisationens arbejde

I Arbejdsmiljølovens formålsparagraf §1, lyder det at “…..det tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt skabe grundlag for at arbejdsmarkedets parter selv kan løse sikkerheds og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer …”.

Til at løse disse opgaver på arbejdspladserne skal der være en arbejdsmiljøorganisation, som på arbejdspladsniveau er repræsenteret ved en arbejdsmiljøgruppe bestående af en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant og en lederudpeget arbejdslederrepræsentant.

Som eksempler på arbejdsmiljøgruppens opgaver kan nævnes:

  • at have opmærksomhed på farer, der vedrører de ansattes sikkerhed og sundhed
  • at imødegå risici på arbejdspladsen
  • at komme med forslag til forbedringer, og med forslag til løsninger af problemer
  • at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sundhed
  • at orientere de ansatte om de bestemmelser, der er fastsat til fremme af sikkerhed og sundhed
  • inddragelse i alt vedrørende afdelingens arbejdsmiljøarbejde.
  • Oversat til almindelig daglig tale handler det om, at den enkelte arbejdsplads har personer, der varetager de problemer, som Sund Hud omhandler.

Det vil sige, at arbejdsmiljøorganisationen skal være inddraget i beslutninger om hvilke typer handsker, der skal anvendes ved hvilke arbejdsopgaver etc. De skal også inddrages i forhold til indkøb af fx handsker, da de forskellige typer handskers modstandsdygtighed varierer meget. Nogle handsker kan anvendes til nogle opgaver, men ikke til andre. I henhold til Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal der være beskyttelsesforanstaltninger til rådighed, der passer til den konkrete opgave den ansatte skal udføre.

Det er vigtigt atarbejdsmiljøgruppen forholder sig kritisk til den reelle risiko den ansatte er udsat for i det daglige arbejde.

Det er vigtigt, at der er en åbenhed overfor at tale om hudproblemer på arbejdspladsen. Hvis en kollega har problemer med eksem på hænderne og der er mistanke om, at det er faktorer i arbejdsmiljøet, der er årsagen, bør de oplyses om, at man til enhver tid også kan blive henvist til undersøgelse på den Arbejds- og Miljømedicinske klinik, der er i ens lokalområde. Alle kan henvise dertil inklusiv arbejdspladsen selv (v. arbejdsmiljørepræsentanten eller ens leder). Man kan også selv henvende sig. Under alle omstændigheder er det en god ide at involvere arbejdsmiljøorganisationen.

Læs mere om arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen her.


Senest revideret den 7. august 2020