Vejledning: Sund hud og vådt arbejde
Hent vejledningen
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
  • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
  • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
  • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
  • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
  • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
    for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
    lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her

Forebyggelse i risikoerhverv

Forebyggelse skal sikre, at raske mennesker holder sig raske, og at syge mennesker undgår forværring. Forebyggelse af håndeksem er vigtig af hensyn til den enkelte og for samfundet. Læs mere her om forebyggelse i forskellige brancher med særlig risiko.