Forebyggelse i risikoerhverv

Forebyggelse skal sikre, at raske mennesker holder sig raske, og at syge mennesker undgår forværring. Forebyggelse af håndeksem er vigtig af hensyn til den enkelte og for samfundet. Læs mere her om forebyggelse i forskellige brancher med særlig risiko.