Vejledning: Sund hud og vådt arbejde
Hent vejledningen
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Særlige erhverv: Køkkener

Køkkener er præget af våde arbejdsprocesser (tilberedning af mad, opvask, rengøring) og et fugtigt indeklima. Køkkenpersonale udsættes for mange hudirriterende og allergifremkaldende stoffer i madvarer og rengøringsmidler. Desuden er der strenge krav om god håndhygiejne.

Der skal vaskes hænder mange gange i løbet af dagen, når man f.eks. går fra den ene opgave til den anden og krydser fra urene områder til rene områder i køkkenet. Når der er højt arbejds- og tidspres, skal der gøres en ekstra indsats for at kravene til hygiejnen overholdes: vaske hænder og skift af handsker fra den ene opgave til den anden.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Køkkenpersonale har stor risiko for at få hudproblemer, og derfor er det vigtigt at forebyggelse er tænkt ind i det daglige arbejde. Det kan ske ved at der findes retningslinjer for udførelse af vådt eller snavset arbejde og for håndtering af alle slags madvarer. Herunder også retningslinjer for håndhygiejne og brug af handsker. Sådanne retningslinjer bør foreligge skriftligt. Personlige værnemidler bør være frit tilgængelige, fx forskellige slags beskyttelseshandsker og bomuldshandsker.

Hvad kan du selv gøre?

Følg BFA's gode råd om at forebygge håndeksem. Vær derudover opmærksom på disse forhold, som er særligt gældende i køkkener:

 • Brug altid beskyttelseshandsker ved kontakt med madvarer.
 • Skift handsker, når du går fra en opgave til den næste. 
 • Sæbevand inde i en handske er værre end ingen handske.
 • Fugtighedscremer skal ikke bruges samtidig med håndtering af madvarer eller skarpe instrumenter.
 • Søg læge hurtigt, hvis du oplever hudproblemer.

Senest revideret den 14. december 2023