Vejledning: Sund hud og vådt arbejde
Hent vejledningen
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Særlige erhverv: Rengøring

Rengøringsarbejde er præget af hyppig og langvarig kontakt med vand, snavs, klude og mopper samt rengøringsmidler. Hænderne udsættes for fysisk slid, og der er risiko for direkte hudkontakt med sæbe og rengøringsmidler der kan indeholde allergifremkaldende og hudirriterende stoffer.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Arbejdspladsen har pligt til at sikre sunde og sikre arbejdsforhold for rengøringspersonalet. Arbejdspladsen skal sørge for, at der gives den nødvendige instruktion i at udføre arbejdet på en sikker måde. Handsker yder den bedste beskyttelse af huden på hænder og underarme.

Der skal være egnede beskyttelseshandsker til rådighed til de forskellige arbejdsopgaver, f.eks. skal handskerne vælges ud fra en viden om, hvilke rengøringsmidler de skal beskytte imod. Tag derfor arbejdsmiljøorganisationen med på råd, både når der udvælges handsker og rengøringsmidler.

Hos BFA Service kan du få mere information målrettet rengøring.

Hvad kan I selv gøre?

Følg BFA's gode råd om at forebygge håndeksem. Derudover skal du være særligt opmærksom på følgende, som gælder inden for rengøring.

 • Undgå direkte hudkontakt med vand, snavs og rengøringsmidler.
 • Anvend altid handsker ved kontakt med vand, rengørings – og desinficerende midler og ved rengøring af toiletter og lign.
 • Handsker skal også anvendes ved rengøring med mikrofiber­klude, da de slider på huden.
 • Moppegarn og klude, der er fugtet på forhånd, er i nogle tilfælde imprægneret med rengøringsmidler, og i så fald skal der bru­ges handsker ved håndtering.
 • Benyt vandfri rengøring, hvor det er muligt.
 • Brug ikke varmere vand end nødvendigt.

Senest revideret den 14. december 2023