Del: - -

Case: Esbjerg tager cytostatika alvorligt

Esbjerg Kommune har gode erfaringer med at få personalet til at følge de særlige retningslinjer, der følger med, når borgere i ambulant behandling med kemoterapi skal passes og plejes. Og det bliver taget godt imod af borgerne.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Hvad skal du gøre, hvis du skal passe og pleje en borger, der er i ambulant behandling med cytostatika? Arbejder du i Esbjerg Kommune, er det let at finde svaret. Det står nemlig i et selvstændigt afsnit i ’Hygiejniske retningslinjer – Regler og instruktioner for plejepersonale og andre, som arbejder med plejeopgaver’.

- Det er et dokument, hvor personalet har mulighed for at søge viden om, hvornår og hvordan de skal tage bestemte forholdsregler for at sikre et sundt arbejdsmiljø, forklarer myndighedschef i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg, Lars Mølskov Knudsen.

Retningslinjerne blev lavet i forbindelse med, at sygehuslægerne fik pligt til at informere kommunerne om særlige retningslinjer for pleje af de patienter, som var i behandling med cytostatika. Der var nemlig to forskellige retningslinjer at forholde sig til, alt efter hvilket sygehus, borgeren blev behandlet på.

- Det var forvirrende, så vi satte os sammen med arbejdsmiljøorganisationen og hygiejneorganisationen og lavede vores egne retningslinjer. De er i overensstemmelse med regionen, som siden har lavet enslydende retningslinjer for alle sygehusene, fortæller Anna Høimark, der er sygeplejefaglig konsulent i Esbjerg.

Retningslinjerne er formuleret i et kort og direkte sprog og tager udgangspunkt i vejledningen fra Arbejdstilsynet. Tilsat lidt ekstra. For eksempel må unge under 18 år ikke deltage i pleje af patienter, der er i behandling med cytostatika.  

Håndtering af risikoaffald løses i samarbejde med regionens sygehuse. Affald, som er forurenet med cytostatika er risikoaffald. Det kasseres i emballage, som sygehuset udleverer. Den enkelte borger tager så affaldet med på sygehuset.

Læs også:

Godt implementeret i praksis

Alle nye medarbejdere, studerende, elever og vikarer bliver sat ind i retningslinjerne som en del af deres introduktionsprogram. Og det følges op med dokumentation og tilsyn i den daglige pleje.

- På plejehjem laver vi interne og eksterne tilsyn, hvor vi har fokus på, om personalet efterlever instrukserne. Desuden dokumenterer vi i vores elektroniske omsorgsjournal, hvis der er særlige forholdsregler for personalet. Dokumentationen er synlig for alle medarbejdere, som kommer i borgerens hjem,” fortæller Lars Mølskov Knudsen.

Borgerne tager generelt godt imod, når plejepersonalet kommer med relevante værnemidler, alt efter opgavens art.

- Vi introducerer borgere og pårørende om de forholdsregler, vores personale skal tage, når borgeren er i behandling med cytostatika. Vi oplever, at de føler sig trygge ved, at vi er åbne om det. Vi har i øvrigt fokus på at hjælpe borgere til at mestre eget liv, så vi taler også med borgerne om, hvilke forholdsregler de selv bør tage for at passe på sig selv og deres omgivelser, siger Lars Mølskov Knudsen.


Senest revideret den 5. december 2023