Del: - -

Regler og gode råd til at undgå kontakt med kemorester

Cytostatika er en fællesbetegnelse for en gruppe af lægemidler, der anvendes i kræftbehandlingen i form af kemoterapi. Det udskilles med kropsvæsker i op til fem døgn efter behandling. Derfor skal plejepersonale og serviceassistenter følge særlige retningslinjer i de dage. Vi har sammenfattet regler fra Arbejdstilsynet og andre gode råd her.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Sygehusvæsnet har rigtig godt styr på hygiejne og håndtering af de giftige lægemidler (cytostatika), der bruges til kemoterapi.

Hospitalet skal sørge for, at kommunen får besked om de særlige forholdsregler ved pleje af en patient, der kommer hjem efter kemoterapi. Men der kan være mange led i kommandovejen, og vigtig viden går let tabt, inden plejepersonalet står med en konkret opgave.

Læs også:

Derfor har vi samlet regler og gode råd målrettet sygepleje og hjemmehjælp i borgerens eget hjem, som bør følges de første fem dage efter behandlingen med kemoterapi. Reglerne stammer fra At-vejledning D.2.12-2, mens øvrige gode råd stammer fra praksis og input fra Chief Business Development Officer på Region Hovedstadens Apotek, Helle Ølgaard McNulty.

Klare regler, hvis I giver kemoterapi i eget hjem

 • Bruger I sprøjter, drop eller tabletter/kapsler, skal I anvende nitril engangshandsker eller andre handsker, der er egnet til håndtering af cytostatika.
 • Hvis I knuser tabletter, skal det ske i et lukket system.
 • Vask hænder, når I har givet medicin.

Klare regler ved pleje i borgerens eget hjem

 • Brug engangskittel og handsker, hvis der er risiko for kontakt med blod, opkast, urin eller afføring.
 • Brug åndedrætsværn, der beskytter mod aerosoler, hvis patienten hoster og nyser.
 • Brug så vidt muligt engangsmaterialer til patientpleje.
 • Hvis I bruger genbrugs urinkolber og bækkener, skal de skylles omhyggeligt i særskilt spand og vaskes herefter i varmt vand og sæbe. Vaskevandet hældes i toilettet.
 • Luk toilettet, når I skyller urin, vaskevand og andre ekskreter ud (for at undgå at sprede aerosoler).
 • Gravide bør ikke deltage i plejeopgaver, hvis der risiko for kontakt med blod, opkast, urin eller afføring.

Klare regler ved rengøring, vask og bortskaffelse af affald

 • Brug engangshandsker egnet til cytostatikahåndtering , når I håndterer affald, rengøring og vasketøj.
 • Borde, gulve og møbler, der er ramt af opkast eller andre kropsvæsker tørres af med papir. Derefter vaskes med vand og sæbe. Skyl vand og papir ud i toilettet.
 • Brugte kanyler, glas, urinposer, bækkenposer mv håndteres som klinisk risikoaffald.
 • Vasketøj skal vaskes i maskine. Brug gerne vandopløselige plastposer. Det minimerer udbredelsen af luftbårne partikler fra håndteringen. Ellers bør I bruge åndedrætsværn.

Klare regler for personlig hygiejne og førstehjælp

 • Vask hænder, lige inden I forlader borgerens hjem.
 • Vask desuden hænder straks, hvis I har håndteret bækkener, medicin mv.
 • Har din hud været i direkte kontakt med urin, opkast eller andre ekskreter, skal du omgående skylle og vaske med sæbe.
 • Får du det i øjnene: Skyl i 15 minutter med vand eller fysiologisk saltvandsopløsning og søg læge.

Andre gode råd fra praksis

 • Brug nitrilhandsker og engangskittel ved patientpleje. Det giver den bedste beskyttelse mod cytostatika.
 • Gør det let at følge retningslinjerne: Lav et kit med de nødvendige værnemidler og engangsudstyr, som altid ligger i hjemmeplejens biler.
 • Brug bækkenposer for helt at undgå luftbårne partikler ved toiletskyl. Ellers gør ekstra godt rent – især i og omkring toilettet.
 • Ryst ikke sengetøjet. Hvis I skal ryste sengetøjet, så brug åndedrætsværn, imens og efter I har rystet det.
 • Vasketøj, der er forurenet med cytostatika, vaskes separat. Læg vasketøjet forsigtigt i gelposer, der går i opløsning i vaskemaskinen.
 • Hvis der anvendes bækkenposer med absorberende materiale til eksempelvis stomi indhold, og det dobbelt emballeres i tætsluttende plasticpose, kan det kasseres som almindeligt husholdningsaffald.

Senest revideret den 4. december 2023