Del: - -

Indretning

Få mere at vide om retningslinjer og idéer til løsninger, når pladsen er for trang, på disse sider:

Indretning og adgangsforhold
Det skal være let og sikkert at komme frem, og der skal være god plads omkring patienten i forbindelse med undersøgelse og behandling.

Plads nok 
Hvor meget plads skal der være omkring sengen?

Løsninger 
Idéer til alternative indretninger eller ændrede arbejdsgange.

Tal om tingene 
Ansvar, argumenter og metoder, når man skal sige det, der er svært.

Case: Tjekker indretningen 
Om erfaringerne med behandling af dialyse-patienter i Odense.


Senest revideret den 07. august 2020