Del: - -

Plads nok

Uanset om du arbejder på sygehus eller i et privat hjem, skal arbejdspladsen indrettes, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad betyder det helt konkret?

Arbejdstilsynet har ingen regler for pladsforholdene i forbindelse med behandling. Men der findes en vejledning med konkrete målkrav ved forflytning af normalvægtige personer.

Tommelfingerregler

  • Døråbninger skal være mindst 90 cm
  • Frit arbejdsareal ved brug af gulvlift og kørestol: 200 cm i diameter
  • En loftlift kræver lidt mindre plads end en gulvlift

Mere plads til svært overvægtige

Svært overvægtige fylder mere. Det gør hjælpemidlerne til denne gruppe borgere også, og ofte er der også behov for flere medarbejdere. Derfor er der helt særlige krav til pladsforhold og indretning.

Plads til behandleren

Medarbejderen bør som minimum kunne stå ved siden af sengen og række armen bagud uden at røre ved noget. Det svarer til cirka 85-95 cm fri plads ved siden af sengen. 

Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis der er mindre end 75 cm ved siden af sengen og 50 cm til passage ved fodenden.

Plads til hjælpemidler

Bruges gulvlift skal der være ca. 2 meter på den side, hvor liften bruges. Typisk ved døråbning til badeværelset. Er der loftlift fra seng til badeværelse skal der være mindst 1,5 meters vendediameter.

Bruger borgeren kørestol, skal der være 90 cm til passage rundt om sengen. Det er samme bredde som døråbningen skal have.

Du kan finde tegnede eksempler på indretninger i Arbejdstilsynets vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende.


Senest revideret den 01. marts 2022