Del: - -

Løsninger på pladsproblemer

Løsningen på et pladsproblem afhænger af, hvad der er årsagen og hvilke reelle muligheder, der er til stede. Hvis borgeren eller de pårørende er utilfredse med løsningen, skal I overveje, hvordan I kan inddrage dem, og hvordan I taler om tingene.

Det er ledelsens ansvar, at der er plads nok til udstyret og til at behandle patienten uden risiko for dit helbred. Ledelsen kan eventuelt samarbejde med kommunen om det. Der er dog meget, du selv kan gøre.

Flytte møbler og ting væk, holde orden

Står der ting i vejen, for eksempel bleer, så kan løsningen være at lægge dem ind i et skab eller flytte dem ind i et andet rum. Andre løsninger kan være:

  • at snakke med kollegerne og evt. hjemmeplejen om at holde orden
  • at flytte møbler ind i et andet rum, for eksempel ægtesengen
  • at flytte sengeborde og lignende midlertidigt

Der kan også være brug for at flytte et bord ind ved siden af sengen til at placere udstyr på. Tungt og permanent udstyr, for eksempel et dialyseapparat, kan med fordel placeres på et rullebord.

Husk at vurdere, om du selv kan løfte et møbel, eller om du skal bede om hjælp. Du skal undgå tunge løft og vrid i kroppen. Læs mere her om løfteteknik.

Ændre rummenes funktion

Er rummet ikke stort nok til udstyr, behandling eller eventuelle hjælpemidler? Så kan man flytte selve behandlingen – og eksempelvis sengen – ind i et andet rum.

Bygge om eller flytte borgeren

Kan behandlingen ikke foretages sikkert i patientens hjem, skal man overveje, om borgeren skal indlægges eller midlertidigt flytte til en plejebolig.

Er der tale om et langvarigt behandlingsforløb, kan det være aktuelt at bygge boligen om. Mindre ombygninger kan for eksempel være:

  • at installere en trappelift
  • at fjerne dørtrin
  • at tage dørene af hængslerne
  • Lægge to værelser sammen

Måske vil borgeren hellere bekoste en lille ombygning end flytte til en anden bolig. Husk i hvert fald at inddrage borgeren og kommunen, inden I beslutter, hvilken løsning der er bedst.


Senest revideret den 13. februar 2023