Del: - -

Løfteteknik

Det vigtigste råd om løft er så vidt muligt at undgå at løfte noget tungt – brug tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt og indret arbejdspladsen, så tunge løft minimeres. Når du alligevel skal løfte noget, så gør det i et roligt tempo og tænk dig om.

Løfteteknik

  • Gå tæt til byrden.
  • Stå med front til byrden i bredstående stilling.
  • Vurdér byrdens vægt og tyngdepunkt.
  • Sørg for et godt greb.
  • Bøj i knæ- og hofteled og hold ryggen afbalanceret ved at spænde ryg- og bugmuskler (korsettet).
  • Løft byrden ved at strække knæ- og hofteled.
  • Hold byrden ind til kroppen med let bøjede albuer. Jo længere væk fra kroppen, du skal holde byrden, jo mindre kan du løfte.
  • Løft og bær byrden symmetrisk, så vægten er jævnt fordelt.
  • Flyt fødderne, så de peger i samme retning som næsen. Vrid ikke.

Arbejdstilsynets løftetjek

Arbejdstilsynet har lavet et simpelt, interaktivt program, der kan tjekke dine løft. Ved at svare på ni spørgsmål, får du en vurdering af, om dine løft er sundhedsskadelige. Du får desuden gode råd til at gøre det bedre. Læs her om løftetjek

Du kan også læse Arbejdstilsynets instruks om vurdering af tunge løft. Den seneste er trådt i kraft 2010 og viser et diagram over, hvornår et løft skal vurderes nærmere. Vurderingen tager højde for byrdens vægt, afstand til kroppen samt hvor tit og hvor længe, der udføres løft.

Læs mere om forflytning og skub/træk

Se BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø hjemmeside om forflytning af personer.


Senest revideret den 01. februar 2023