Del: - -

Case: Arbejdsmiljøet tjekkes før dialyse i hjemmet

Arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske Sine Gundtoft fra Odense Kommune er med til at planlægge indretningen, når en borger får tilbudt dialyse i hjemmet.

Det er kommunens hjemmesygepleje, der står for behandlingerne – grundigt oplært af sygehuset. Der er en del arbejde forbundet med at slutte væsker til hver dag. Det kan sagtens tage op til 45 minutter, og derfor er der fokus på det fysiske arbejdsmiljø fra begyndelsen.

Arbejdsmiljørepræsentant gennemgår boligen

Før kommunen accepterer opgaven, er der gennemgang af boligen. Den foretages af tre personer: Den hjemmesygeplejerske, der har ansvar for den pågældende borger, arbejdsmiljørepræsentanten og en dialysesygeplejerske fra sygehuset.

- Jeg ser efter, om der er plads nok, fortæller Sine Gundtoft og fortsætter:
- Jeg har især fokus på den gode arbejdsstilling og på, at væskerne ikke skal bæres for langt.

Dialyseapparatet kommer i en stor kuffert, der typisk placeres på et rullebord. Der skal være god plads rundt om til at placere væsker over og under apparatet.

Der skal være 2-3 kvm fri gulvplads alene til det. Dertil kommer opbevaring af kasser med væsker til en uges forbrug. Det svarer nærmest til en reolvæg i bredden.

- De må ikke stables for højt, for vi skal kunne løfte dem ned. Hver kasse vejer ti kg, og poserne vejer fem. Jeg vil også helst have, at leverandøren kan stille kasserne tæt på dialyseapparatet, fortæller Sine Gundtoft.

Endelig skal der etableres afløb fra dialyseapparatet. Det er typisk en lang slange, der trækkes ud til badeværelset. Den bliver tapet fast til gulvet langs væggen for at undgå faldrisiko.

Nyrepatient måtte fjerne nogle møbler

Sine Gundtoft har en gang oplevet, at en patient måtte fjerne nogle af sine møbler for at få plads til apparatet. Det var lidt svært for patienten, men han accepterede det, fordi det kunne spare ham for tre ugentlige ture til sygehuset.

- Det har stor betydning for sygeplejerskens arbejdsmiljø, at vi fra begyndelsen får lavet en plan for, hvordan opgaven skal håndteres. I det her tilfælde var det nødvendigt at fjerne møbler, for at vi kunne arbejde forsvarligt, forklarer Sine Gundtoft.


Senest revideret den 12. maj 2020