Del: - -

Love og regler om byggeri og arbejdsmiljø

Der findes en lang række regler og love om arbejdsmiljø på skoler. Find de vigtigste her - og læs også om de særlige krav til akustik og indeklima på skoler, samt reglerne for inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen i byggeprocesser.

Bygningsreglementet

Arbejdsmiljø generelt

Arbejdsmiljøorganisationens arbejde

Elevernes forhold

Arbejdsstedets indretning

Lyd og akustik

Indeklima

Brandforhold

Lys

Rengøring og vedligeholdelse

  • AT-vejledning A.1.4. om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Legepladser

  • Legeredskaber, der skal bruges af børn op til 14 år, skal være i overensstemmelse med DS/EN 1176, og faldunderlag skal leve op til kravene i DS/EN 1177.

Personalets rum

Arbejdstilsynets regler om arbejdsgange, byggeregler, arbejdsstedets indretning mm

To vigtige vejledninger:


Senest revideret den 18. august 2023