Del: - -

"Det er bare blevet helt fantastisk"

Den nye Frederiksbjerg Skole i Aarhus er blevet modtaget med begejstring af både børn og voksne, og det er svært at finde den mindste kritiske røst. Det gode resultat skyldes bl.a., at trivsel og godt arbejdsmiljø er tænkt ind helt fra starten.

Listen er lang, når den administrative leder Søren Torp Nielsen skal opremse alle de ting, som er lykkedes på den nye Frederiksbjerg Skole, som blev taget i brug i august 2016, og som er kåret til Årets Skolebyggeri 2016.

Akustikken er fremragende. Lysindfald og kunstig belysning er super. Ventilationssystemet fungerer upåklageligt. Gulvene er rengøringsvenlige og behagelige at gå på.

Og han fortsætter med at fremhæve de åbne glaspartier til alle rum og klasseværelser, som signalerer åbenhed og tilgængelighed, og lærerværelset som er nedlagt og erstattet af tre typer af rum til medarbejderne: Teamrum til møder, fordybelsesrum til forberedelse og pauserum til - ja til at holde pauser.

Alle forventninger opfyldt

"Det er bare blevet helt fantastisk. Jeg tror alle vil sige, at alle vores forventninger er blevet opfyldt. Selvfølgelig er der småting, der skal rettes til, men alt det fundamentale er lykkedes", siger han. 

Hans ord bekræftes af både elever, lærere, kontorpersonale, forældre - ja selv naboerne! Når talen falder på Frederiksbjerg Skole, er det svært at finde andet en stolthed og begejstring.

Der er vinduer og indkig til alle rum på skolen. Det signalerer, at du er velkommen. Her et kig ind til motorik-salen på mellemtrinnet.

En forbilledlig proces

Men hvordan kan det gå til, at resultatet er blevet så godt? Forklaringen er ikke mindst, at skolen er resultatet af en meget grundig og inkluderende proces, hvor arbejdsmiljøet og medarbejdernes visioner og drømme har været centrale helt fra starten.

Skolen er opført som erstatning for den gamle og forældede N.J. Fjordsgade Skole, hvor personalet allerede for år tilbage indledte en grundig visionsproces, som ledte frem til et pædagogisk programkatalog, som igen var grundlag for et meget detaljeret teknisk og pædagogisk byggeprogram.

Arbejdsmiljøet naturligt ind

Hensynet til trivsel og godt arbejdsmiljø har indgået som en vigtig del af processen. Det kommer helt naturligt, når medarbejdere og elever er centrale i visionsarbejdet, mener Søren Torp Nielsen. Skolens arbejdsmiljørepræsentanter har også været hørt undervejs, men han advarer mod at tro, at blot man har en arbejdsmiljørepræsentant i byggeudvalget, så er man sikret:

"Et godt arbejdsmiljø handler om utrolig mange ting, og der er meget teknisk viden, som ingen arbejdsmiljørepræsentant kan eller skal have overblik over".

"Men arbejdsmiljøet er jo reguleret af et meget omfattende regelsæt. Vi har oplevet, at rådgivere og entreprenører igen og igen har henvist til regler og lovkrav, når det kom til fx akustik, luftkvalitet, lys osv. Hvis reglerne bliver fulgt, vil i de fysiske rammer for et godt arbejdsmiljø formentlig være i orden", siger han.

Lavt støjniveau

Det vellykkede resultat bekræftes, når man bevæger som gæst sig rundt på skolen. Man bemærker de mange kroge, nicher og aktivitetsmuligheder. Trods et mylder af børn er stemningen rolig og støjniveauet påfaldende lavt.

"Når man lukker døren, bliver der en helt fantastisk ro i klassen. Det handler om super god akustik, og om at rummene ganske enkelt er rare at være i. Og så har vi især på mellemtrinnet rigtig mange små grupperum i forbindelse med klasseværelserne, som understøtter en god oplevelse i klassen", siger pædagogisk leder på mellemtrinnet Jesper Holm.

Et pædagogisk eksperiment

Frederiksbjerg2Ovenpå stueetagen med administration, cafe og børnehus ligger tre etager for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Ruminddeling og indretning passer til de forskellige alderstrin.

Grundlæggende har skolen gjort op med de faste klasseværelser. Undervisningen foregår i faglokaler, også til matematik, dansk, sprog osv, som 'ejes' af det lærerteam, som underviser i dem. Det er eleverne, som bevæger sig rundt.

Det er et pædagogisk eksperiment, og skolen er i det hele taget udtryk for en ny tænkning og et opgør med mange traditioner i folkeskolen. Og de første erfaringer tyder på en succes.

 


Senest revideret den 11. maj 2020