Del: - -

De kommende brugere skal med i byggeprocessen

Et vellykket skolebyggeri er ofte et resultat af en god og åben proces, hvor skolens brugere har været med fra starten. Både arbejdsmiljøet og den pædagogiske kvalitet vinder ved, at brugernes ønsker og erfaringer er tænkt med fra starten.

Arbejdsmiljøorganisationen skal altid inddrages i byggeprocessen. Det er et klart krav fra Arbejdstilsynet. Læs mere om inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.

Inddragelse af ansatte, elever og andre brugere er ikke et krav i lovgivningen. Men der er mange gode grunde til at give brugerne aktiv indflydelse på byggeriet:

  • Pædagogik og fysiske rammer skal hænge sammen. Jeres viden, erfaringer og holdninger kan bidrage til at skabe sammenhæng og gode løsninger.
  • Hvis I får indflydelse, bliver I mere tilfredse med det færdige byggeri - og får dermed et bedre arbejdsmiljø.
  • Jeres viden kan være med til at forhindre dumme fejl og mangler, som kan være dyre at udbedre.
  • Ombygninger af eksisterende skoler ’glider’ bedre, hvis skolens brugere er med i planlægning og beslutninger.

De skal også høres:

  • Servicepersonalet skal altid med i processen. De er en vigtig men ofte overset gruppe i skolens funktion.
  • Skolens elever har også krav på at blive hørt i processen. Det fremgår af Lov om Undervisningsmiljø.
  • Lokalsamfundet og skolens eksterne bruger kan også med fordel drages med i planlægningen af byggeriet.

Eksempel: Esbjerg Tekniske Gymnasium
Husk at involvere de ansatte og studerende i tankerne og planerne omkring byggeriet, det gør processen nemmere for alle parter – og man sparer penge, fortæller rektor Lars H. Andersen fra Esbjerg Tekniske Gymnasium. Hør interview med ham her:


Senest revideret den 30. april 2020