Faktaark om kemikalier og radioaktive stoffer

Faktaarket om kemikalier og radioaktive materialer er en del af branchevejledningen »Når klokken ringer«.

Faktaarket er senest revideret sep. 2018 og forventes revideret igen i 2023.

Faktaarket beskriver både arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for undervisningsområdet er enige om at anbefale.

Det henvender sig til ansatte og ledere både i grundskolen og det almene gymnasium. 

Læs om følgende emner:
 • Håndtering af risiko
 • Skadelige stoffer
 • Håndtering af kemiske stoffer
 • Specielt om gravide
 • Radioaktive kilder
 • Klassificering
 • Emballering og mærkning
 • Sikkerhedsdatablad
 • Skolens forholdsregler
 • Løbende vurdering af risiko
 • Ansvar og roller

Fakta om materialet

Type: Faktaark

Arbejdspladstype: Undervisning

Emne: Byggeri og indretning

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 16

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2012

Opdateret dato: 2018

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen