Faktaark om kemi

Faktaarket om faget kemi er en del af branchevejledningen »Når klokken ringer«.

NB: Arbejdstilsynet har gjort BFA bekendt med, at der er behov for supplerende vejledning for lokalerne til fysik og kemiundervisning. BFA arbejder derfor i øjeblikket på at opdatere vejledningen på de to områder. Derfor skal vejledningen tages med et forbehold, hvad angår fysik og kemi.

 

Vejledningen er under revision og forventes udgivet i ny version primo 2024.

Faktaarket beskriver både arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for undervisningsområdet er enige om at anbefale.

Det henvender sig til ansatte og ledere både i grundskolen og det almene gymnasium. 

I grundskolen er fysik/kemi ét fag. Se derfor også faktaarket om faget fysik.

Læs om følgende emner:
  • Indretning af lokalerne
  • Ventilation, stinkskabe, el og andre installationer
  • Apparater, redskaber m.v.
  • Sikkerhedsudstyr
  • Løbende vurdering af risiko

Fakta om materialet

Type: Faktaark

Arbejdspladstype: Undervisning

Emne: Byggeri og indretning

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 10

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2012

Opdateret dato: 2018

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen