Håndværk og design

Faktaarket om faget håndværk og design er en del af branchevejledningen »Når klokken ringer«.

Vejledningen er under revision og forventes udgivet i ny version primo 2024.

Faktaarket beskriver både arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for undervisningsområdet er enige om at anbefale.

Læs blandt andet om følgende emner:

  • Tre værkstedszoner
  • Indretning af tre primærzoner
  • Retningslinjer for lokalets brug
  • Maskiner til design og udvikling af prototyper
  • Ventilation, el og gas
  • Lærernes arbejde med maskiner
  • Elevernes arbejde med maskiner
  • Arbejde med farlige stoffer og materialer

Fakta om materialet

Type: Faktaark

Arbejdspladstype: Undervisning

Emne: Byggeri og indretning

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 30

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2018

Opdateret dato: 2018

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen