Faktaark om biologi

Faktaarket om faget biologi er en del af branchevejledningen »Når klokken ringer«.

Faktaarket er senest revideret sep. 2018 og forventes revideret igen i 2023.

Faktaarket beskriver både arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for undervisningsområdet er enige om at anbefale.

Det henvender sig til ansatte og ledere i både grundskolen og det almene gymnasium. 

Læs om følgende emner:
  • Indretning af lokalerne
  • Ventilation, stinkskabe og andre installationer
  • Apparater, redskaber m.v.
  • Levende organismer
  • Kemikalier og andre stoffer
  • Sikkerhedsudstyr
  • Løbende vurdering af risiko

Fakta om materialet

Type: Faktaark

Arbejdspladstype: Undervisning

Emne: Byggeri og indretning

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 16

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2012

Opdateret dato: 2018

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen