Del: - -

Ny indretning styrker både faglighed og trivsel på TEC Gladsaxe

Undervisernes ideer og erfaringer var i fokus, da afdelingen for rengøringsuddannelser på TEC Gladsaxe blev bygget helt om. Både lærere og kursister er begejstrede - og renoveringen er præmieret med Hygiejneprisen 2016.

 

Det er umiddelbart logisk, at en rengøringsuddannelse kræver plads: Der skal jo være kvadratmeter at øve sig på! Men der er også brug for en meget bred vifte af overflader, maskiner og interiører, så uddannelsen kan blive så virkelighedsnær som mulig.

Det var udfordringen, da TEC Gladsaxe gik i gang med at renovere den eksisterende afdeling for Facility Services, der uddanner bl.a. rengøringsteknikere og serviceassistenter med speciale i hospital eller virksomhed. 

Bedre studiemiljø og højere faglighed

"Vi har over nogle år oplevet en kraftig vækst i antallet af kursister, og samtidig sker der en stor teknologisk og faglig udvikling af faget. Målet var derfor at skabe et stærkere studiemiljø med en endnu højere faglig ambition", forklarer uddannelsesleder Michael Hviid.

"Vi vil vise både kursister, virksomheder og de offentlige arbejdsgivere, at rengøring er en erhvervsuddannelse som alle andre. Ikke bare et kursus, man skal have. Derfor har pædagogikken og fagligheden været styrende for ombygningsarbejdet helt fra dag et", fortsætter han.

TEC4

Serviceassistenterne står for forflytninger på bl.a. mange sygehuse. Derfor er forflytning en del af uddannelsen, og på TEC er der hospitalssenge og loftlifte i flere af undervisningslokalerne. 

 

 

 

Lærerne med fra starten

Lærer Tina Manning har været involveret i projektet helt fra første færd, og hun mener, at nøglen til den meget vellykkede renovering er, at pædagogikken og fagligheden blev tænkt ind helt fra starten:

"Længe før det første møde med arkitekten havde vi formuleret en række ideer og forslag til, hvordan vi kunne styrke undervisningens kvalitet på de samme kvadratmeter ved at skabe fleksible rum, som lynhurtigt kan ændre funktion, og hvor alle funktioner er placeret logisk i forhold til hinanden", siger hun.

Mange rum har således flere funktioner. Undervisningslokaler og gangarealer har forskellige gulvbelægninger og overflader, så kursisterne kan øve sig under realistiske forhold, og 'hotelværelser', 'ældreboliger' og 'sengestuer' er integreret i undervisningslokalerne. På gangen er der indrettet tre typer af badeværelser med glasdøre, så resten af holdet kan se hvad der foregår, og følge lærerens instruktioner (se billedet øverst).

TEC5

Et 'hotelværelse' med dobbeltseng, gulvtæppe og skrivebord kan etableres med et snuptag, så lokalet kan gå fra undervisning til praktisk øvelse på få sekunder. 

 

 

 

Trivsel for lærere og kursister

Ud over at styrke faglighed og pædagogik på afdelingens to hovedretninger - hospitalsservice og virksomhedsservice - er både kursisternes og lærernes trivsel tænkt ind i renoveringen.

Kursisterne, hvoraf 80% er af anden etnisk oprindelse, har fået bedre muligheder for fx at tilberede deres egen frokost, og der er indrettet sofagrupper og hyggekroge flere steder. Responsen har været særdeles positiv, og målinger viser, at elevtrivslen er helt i top.

Tilsvarende har lærerne fået en helt ny funktionsopdelt teambase med en arbejdszone og en snakkezone, der giver gode muligheder for både fordybelse og socialt samvær.

"Kollegerne fra de andre afdelinger er grønne af misundelse", siger Tina Manning.

Anerkendelse fra virksomhederne

Den styrkede faglighed og pædagogik på TEC Gladsaxe har mødt stor anerkendelse fra bl.a. virksomhederne i rengøringsbranchen, som i stigende grad sender deres medarbejdere på kurser og uddannelsesforløb på skolen.

"Der er en stigende forståelse af, at rengøring er et fag og en uddannelse. Branchen er i dag meget presset på pris. Vi håber, at god uddannelse vil medvirke til, at man i højere grad vil konkurrere på kvalitet", siger uddannelsesleder Michael Hvid.

Hygiejneprisen 2016

Den vellykkede renovering har også fået anderkendelse fra en anden kant: TEC Gladsaxe har modtaget Hygiejneprisen 2016. Det er første gang at prisen, som uddeles af Rådet for Bedre Hygiejne, går til en uddannelsesinstitution.

Hygiejneprisen 2016. Fra venstre fællestillidsmand Morten Bay, faglig pædagogisk leder Maria Veha, lærer Tina Manning og uddannelsesleder Michael Hviid.


Senest revideret den 11. maj 2020