Del: - -

Nye lofter giver super akustik på Øhavsskolen i Faaborg

Øhavsskolen i Faaborg var en typisk skole fra 60’erne med et læringsmiljø, som var langt fra optimalt. Men så blev skolen renoveret, og det har givet et langt bedre arbejds- og undervisningsmiljø.

Den ældste del af Øhavsskolen er oprindelig opført i 60'erne, hvor kravene til ikke mindst akustik og efterklangstid var langt lavere end i dag. Skolen, som er resultatet af en fusion af to mindre skoler, er blevet renoveret i flere faser siden 2013, og samtidig er den udvidet med en ny sektion med fire klasselokaler og et multirum. Hele renoveringsprojektet blev afsluttet i efteråret 2017.

At de nye bygninger har gode akustiske forhold er måske ingen overraskelse - men akustikken er også forbedret markant i de ældre dele af skolen. Det er især et resultat af nye lofter med effektive akustikplader.

En verden til forskel

I første omgang blev bl.a. de eksisterende fysik- og biologilokaler renoveret, og hér var forbedringen markant:

"Når man sammenligner de gamle lokaler før og efter renoveringen er der en verden til forskel. Det gør en stor forskel for både underviserne og for eleverne, som ikke længere forstyrres nær så meget af rungen og skramlen i klasseværelserne", siger afdelingsleder Carsten Rasmussen.

"Samtidig har vi ændret på skolens planløsning, så den i højere grad afspejler nye læringsformer, hvor eleverne i langt højere grad er ude af klasselokalerne i forbindelse med gruppearbejde osv. Det har også medvirket til et bedre læringsmiljø", fortsætter han.

Ohavsskolen GangDe oprindelige udtryk og materialer fra 60'erne er fastholdt på gangarealerne på skolen. Men de nye akustiklofter betyder, at akustik og støjniveau er forbedret markant.

 

 

 

 

Et bedre arbejdsmiljø

Ifølge arbejdsmiljørepræsentant Kirsten Jenslev er den generelle oplevelse på skolen, at arbejdsmiljøet er blevet mærkbart forbedret gennem renoveringen:

"Især den forbedrede akustik er en kæmpe lettelse for lærerne. De skal ikke kæmpe så meget for at komme ind på arenaen, og der er mere ro og opmærksomhed i timerne", siger hun.

"Det har også betydning for oplevelsen af stress og træthed. Når man har været i et inferno af støj, er man dødtræt, når man kommer hjem. Og det gælder både for lærerne og eleverne.

Kirsten Jenslev tilføjer, at man ikke på skolen har kortlagt problemer med støj i forbindelse med APV-arbejdet. Arbejdsmiljøindsatsen har været fokuseret på konsekvenserne af fusionen af de to gamle skoler samt af følgerne af selve byggeriet.

"Men det er oplagt, at vi gennemfører en formel opsamling, når hele renoveringen er overstået", siger hun.

Biologilokalet i den ældste del af skolen er blevet gennemgribende ændret, både med nye akustiklofter og med et helt andet møblement. Bordene er væk, og eleverne kan i stedet arbejde med deres bærbare på det lille klapbord, der er monteret på kontorstolen. Det giver et helt andet læringsmiljø og mulighed for stor fleksibilitet i forbindelse med fx gruppearbejde.

Tekst: Tune Nyborg, juni 2017. Fotos: Ecophon


Senest revideret den 11. maj 2020