Før vold bliver til virkelighed

Hæftet er en vejledning i, hvordan filmene kan bruges – herunder, hvilke temaer og spørgsmål de lægger op til at drøfte.

Hent hæftet her
Håndtér truende situationer
Trygge rammer på jeres arbejdsplads er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt, at I har en løbende dialog om, hvordan man håndterer og forebygger konflikter.
Hent værktøjerne her
Del: - -

Forebyg vold og trusler med film

Brug filmene på din arbejdsplads. Filmene handler om at håndtere konflikter og varer 7-10 minutter. Vælg og vis en film. Og tag en dialog på arbejdspladsen fx på et personalemøde.

Kiosken

Situationen
To medarbejdere fra SKAT kommer på kontrolbesøg i en lille kiosk – en erfaren medarbejder har sin helt nye kollega med. De skal rutinemæssigt undersøge bl.a. kasseafstemning og regnskab. Situationen udvikler sig, da det viser sig, at kioskejeren tilsyneladende ikke har orden i papirerne.

Hent PDF med mulige temaer og eksempler på spørgsmål til Kiosken her

Banken

Situationen
En kunde ønsker at forhøje sit lån i banken, men det afvises af bankrådgiveren på et kundemøde. Kunden bliver frustreret over afslaget, hidser sig op og overfuser bankrådgiveren. Deres møde foregår i et lukket rum, men bankrådgiveren udnytter diskret en alarmknap til at tilkalde en kollega.

Hent PDF med mulige temaer og eksempler på spørgsmål til Banken her

Ambulatoriet

Situationen
Fire patienter sidder i ambulatoriets venteværelse. En af dem har svært ved ventetiden og ved at forstå logikken i den rækkefølge, patienterne bliver kaldt ind i. Patienten holder ikke sine frustrationer tilbage – hverken over for personalet eller de andre i venteværelset.

Hent PDF med mulige temaer og eksempler på spørgsmål til Ambulatoriet her

Jobcenteret

Situationen
En borger er til møde med sin sagsbehandler i jobcenteret. Han vil gerne tilbage på arbejdsmarkedet og søger flittigt, men oplever sin situation som håbløs. Da han undervejs på mødet fortæller sagsbehandleren om sin situation på hjemmefronten, får samtalen en helt ny dagsorden.

Hent PDF med mulige temaer og eksempler på spørgsmål til Jobcenteret her

Senest revideret den 15. februar 2024