Del: - -

Generel viden om krænkende handlinger

Her kan du se korte oplæg om krænkende handlinger i arbejdet i undervisningssektoren. Videoklippene nedenfor stammer fra en webinarrække om psykisk arbejdsmiljø på gymnasiale uddannelser, men indholdet er også relevant for andre brancher – særligt undervisningsområdet.

Webinar DG_GL

Det hænder, at ansatte på undervisningsinstitutioner konfronteres med krænkende handlinger, som de skal håndtere og bliver påvirket af, når de går på arbejde. Her kan du se korte videoklip fra et webinar, der giver dig viden om både lovgivning, forskning og de arbejdsmiljømæssige påvirkninger - og ikke mindst konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere de udfordringer, de krænkende handlinger kan give.

De krænkende handlinger kan være upassende, grænseoverskridende kommentarer eller adfærd, chikane, mobning og trusler. Handlingerne kan både forekomme i det fysiske møde og i det virtuelle rum fx via sociale medier, lyd eller videooptagelse mv. 

I videoerne optræder arbejdsmiljøkonsulenterne Sabine Brix Mølgaard og Stig Ingemann Sørensen fra BFA's besøgsteam.

Webinarerne er tilrettelagt af BFA i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Danske Gymnasier (DG).

Se de enkelte oplæg nedenfor

Find links til ydereligere materialer fra webinaret her

Hvad er krænkende handlinger?

Definition af fysisk og psykisk vold

Konsekvenser af krænkende handlinger

Forebyggelse af krænkende handlinger

Tjekliste til retningslinjer - et BFA-værktøj

Digital chikane

Klassens time - et BFA-værktøj

Se hele webinaret om krænkende handlinger


Senest revideret den 03. april 2024