Håndtér truende situationer

Trygge rammer på jeres arbejdsplads er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt, at I har en løbende dialog om, hvordan man håndterer og forebygger konflikter. Målgruppen for disse værktøjer er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, MED, SU, AMO og medarbejdere.

Sådan bruger I værktøjerne:

  • Skab en dialog om, hvordan I bedst kan håndtere vold og trusler i jeres arbejde.
  • Drøft konkrete eksempler ud fra en eller to film, og diskutér initiativer, som kan forebygge vold og truende situationer.