Del: - -

Fakta om vold og trusler på arbejdet

De offentligt ansatte faggrupper er mest udsatte for vold og trusler i forbindelse med arbejdet. Problemet er voksende, og kvinder er mere udsatte end mænd. Det viser tal fra Danmarks Statistik og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Antallet af ansatte i offentlig tjeneste, der er blevet udsat for vold og trusler, er steget markant med 11 pct. fra 2021 til 2022. Vold og lignende mod offentlig myndighed er en af de tre typer voldsforbrydelser, der fylder mest i statistikken med 24 pct. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, bekræfter, at offentligt ansatte er mest udsat for vold og trusler, og at kvinder er mere udsatte end mænd.

Kvinder er mere udsatte end mænd

Afhængig af alder har 7,3 - 9,4 % af alle kvinder i job været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd afhængig af alder er 2,5 - 4,4 %. Derudover har 7,6 – 13 % af kvinderne afhængig af alder været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd afhængig af alder er 5,2 - 8,2 %.

Tallene stammer fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018', som er gennemført at Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) på baggrund af interviews med 35.000 mennesker i alle dele af arbejdsmarkedet.

De mest udsatte faggrupper for vold

Undersøgelsen viser også, at det er de offentlige jobgrupper, der oftest oplever vold og trusler på arbejdspladsen. I følgende oversigt vises jobgruppers rapportering af udsættelse for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder:

 • Specialpædagoger (37,3 %)
 • Politi og fængselsbetjente (34,8 %)
 • SOSU’er (30,7 %)
 • Portører m.fl. (27,6 %)
 • Pædagoger (26,6 %)
 • Skolelærere (20,2 %)
 • Specialundervisere (19,9 %)
 • Pædagogmedhjælpere (17,5 %)
 • Sygeplejersker (15,6 %)
 • Passagerservicemedarbejdere (9,2 %)

I følgende brancher rapporteres følgende i forhold til at have været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder:

 • Døgninstitutioner og hjemmepleje (29,5 %)
 • Undervisning (14,7 %)
 • Daginstitutioner (14,4 %)
 • Hospitaler (13,2 %)
 • Politi, beredskab og fængsler (10,6 %)
 • Transport af passagerer (6,6 %)

De mest udsatte faggrupper for trusler

I følgende oversigt vises jobgruppers rapportering af, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder:

 • Politi- og fængselsbetjente (56,8 %)
 • Specialpædagoger (46,1 %)
 • Passagerservicemedarbejdere (20,8 %)
 • SOSU’er (32,0 %)
 • Portører m.fl. (29,8 %)
 • Specialundervisere (29,6 %)
 • Socialrådgivere (25,8 %)
 • Sygeplejersker (23,3 %)
 • Pædagoger (21,2 %)
 • Skolelærere (20,9 %)
 • Læger (18,0 %)
 • Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter (17,7 %)
 • Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl. (17,5 %)
 • Pædagogmedhjælpere (14,8 %)
 • Fysio- og ergoterapeuter (14,1 %)
 • Kundeinformationsmedarbejdere (11,9 %)
 • Klinikassistenter, sundhed (10,3 %)
 • Sundhedsarbejdere (uspecificeret) (9,8 %)
 • Bygge- og anlægsarbejdere (5,8 %)
 • Butikssælgere (4,3 %)
 • Lastbilchauffører (3,2 %)
 • Lager- og transportarbejdere (2,2 %)

I følgende brancher rapporteres følgende i forhold til at have været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder:

 • Døgninstitutioner og hjemmepleje (33,5 %)
 • Hospitaler (20,6 %)
 • Politi, beredskab og fængsler (19,9 %)
 • Undervisning (16,4 %)
 • Transport af passagerer (15,6 %)
 • Daginstitutioner (13,0 %)
 • Hotel og camping (9,0 %)
 • Vand, kloak og affald (7,0 %)

Læs også om forskning fra NFA, der viser, at vold på arbejdet er forbundet med risiko for depression.

Vold og trusler via sociale medier

Specielt medarbejderne i kommunerne oplever en udvikling i den måde, trusler og vold kommer til udtryk på. Hvor den truende og intimiderende adfærd tidligere hovedsageligt viste sig i det fysiske møde ved konkrete trusler og vold, er der en tendens til, at internettet og andre medier nu bliver brugt til at udstille sagsbehandlere og andre kommunalt ansatte. Det kan være lige så ubehageligt som en konkret trussel.

Vold uden for arbejdstiden

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold forebygges. Det gælder også for vold og trusler uden for arbejdstiden. Reglerne skal være med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted.


Senest revideret den 16. maj 2024