Del: - -

Retningslinjer for forebyggelse af vold

Vold er aldrig et individuelt problem, og derfor er forebyggelse af vold også et fælles anliggende for arbejdspladsen. Med retningslinjer er arbejdspladsen bedre rustet, hvis volden opstår.

Hvis der er risiko for, at nogen på jeres arbejdsplads blive udsat for vold og trusler, bør I udarbejde for forebyggelse af vold. Retningslinjer kan være med til at forhindre volden og gøre medarbejderne bedre til at tackle konfliktsituationer.

Retningslinjerne kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet. En enig medarbejdergruppe kan handle hurtigt og sikkert og standse en konfliktepisode inden den udvikler sig til vold og trusler.

Krav om retningslinjer

Alle hoved MED-udvalg (HSU/CIU) i kommuner og regioner skal have formuleret og godkendt retningslinjer for arbejdet med at forebygge vold. Det blev aftalt i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2008. På det statslige område har samarbejdsudvalget også pligt til at fastlægge retningslinjer, som sikrer de ansatte mod vold.

Retningslinjer bør indeholde en beskrivelse af:

 • Hvordan I forebygger
 • Hvad I gør, hvis I bliver udsat for vold og trusler
 • Hvad I gør, hvis jeres kollega bliver udsat for vold og trusler
 • Hvordan I følger op på episoder med trusler og vold
 • Hvornår og hvordan I får fat i professionel hjælp

Retningslinjer på forskellige niveauer

Retningslinjer for voldsforebyggelse kan besluttes på forskellige niveauer i organisationer. Eksempelvis kan en kommune beslutte overordnede retningslinjer, som dækker alle kommunens ansatte. Med afsæt i dem kan eksempelvis de enkelte sektorer beslutte retningslinjer.

Og sidst – men ikke mindst – er det vigtigt, at de enkelte arbejdspladser udvikler og beslutter hvordan de konkret håndterer vold og trusler. Her skal retningslinjerne afspejle arbejdspladsens virkelighed og kultur og tage højde for en række forhold (store steder, små steder, ’satellitter’, arbejde på gaden, arbejde i borgerens eget hjem, arbejde i storrumskontorer, enkeltmandskontorer mv.).

6 GODE GRUNDE TIL AT HAVE RETNINGSLINIER

 1. Den synliggør, at arbejdspladsen tager afstand fra vold og trusler
 2. Den sender et signal om, at arbejdspladsen i fællesskab tager hånd om vold og trusler
 3. Den indeholder arbejdspladsens fælles mål for, hvordan vold og trusler kan forebygges
 4. Den gør det klart for alle, hvem der har ansvar for hvad, før, under og efter en voldsepisode
 5. Den er et sikkerhedsnet for de ansatte. Den giver større tryghed i mødet og omgangen med borgere
 6. Den er et redskab til at øge og udvikle den faglige kvalitet i arbejdet.

 


Senest revideret den 21. februar 2020