Værd at vide om arbejdsrelateret vold

Dette hæfte henvender sig til jer, der har til opgave at forebygge vold – samt at håndtere og lære af de tilfælde, der alligevel opstår. Det vil især sige ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, SU/MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

Hæftet giver jer en kort og letlæst indføring i den mest nødvendige viden på området. På de sidste sider finder I henvisninger til andre relevante materialer.

Hovedbudskabet er, at selv om volden rammer den enkelte, skal I som arbejdsplads samarbejde om at tage problemet alvorligt. Det kræver dels en høj faglighed i selve opgaveløsningen, dels et systematisk arbejde med at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Hent PowerPoint til arbejdet med at forebygge og håndtere vold

Er I en hybrid arbejdsplads?

Så kan I hente dette suppleringsark, der adresserer de hybride udfordringer ved arbejdsrelateret vold. 

’Tæt på vold’ er et simpelt kortspil beregnet til at blive brugt som afsæt for en dialog i en personalegruppe, hvor der er risiko for at blive udsat for trusler eller vold.

Læs mere om dialogkortene her.

Hent dialogkortene her.

 

 

Fakta om materialet

Emne: Vold og trusler

Sidetal: 16

Udgivelsesår: 2023

Ansvarlig: Lise Keller