Fem gode råd om stress - med mulighed for at skrive

Udover at gøre det tydeligt, hvilke krav Arbejdstilsynet stiller i ”Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres” viser vejledningen også, hvordan I som arbejdsplads kan forebygge og følge op på jeres tiltag.

BFA har udvalgt fem gode råd, som I kan bruge i MED/arbejdsmiljøgruppen som inspiration. Brug de fem råd til at tage dialogen om, hvordan I bedst kan arbejde med at forebygge og løbende følge op på stor arbejdsmængde og tidspres.

De fem råd findes også enkeltvis i A5. Print selv de fem råd enkeltvis her eller hent dem som trykklart materiale her.

English version 

Download an English version of the material here:

 

Fakta om materialet

Type: Social og Sundhed

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2022

Ansvarlig: Lise Keller