Del: - -

Pausekultur

Har du en sund pausekultur? Pauser har betydning for trivslen, arbejdet og det sociale liv på arbejdspladsen. Her kan du læse hvordan I kan skabe en sund pausekultur.

Skab mødesteder

Pauser kræver plads. Sørg for, at der skabes fysisk rum til pauser. Indret arbejdspladsen således, at den giver mulighed for at du og dine kollegaer kan holde pauser, hvor I kan snakke sammen uformelt. Det kan være en kaffeø, hvor der også står en sofa eller i miljøet omkring printeren og kopimaskinen.

Hav bannerførere for pauser

Ledere og andre markante personer skal gå forrest
Udfordringen ved at skulle etablere en pausekultur er, at den let drunker, når travlheden melder sig. Derfor er det vigtigt, at markante personer holder fast i, at der skal holdes pauser - for eksempel lederen eller tillidsrepræsentanten. Pauserne skal dog ikke være for regelstyrede, men man skal have pauserne indført som en norm.

Tilpas pausen til personalegruppen

Den måde, man holder pause på, skal passe til, hvem de ansatte er som mennesker. Hvad der gør en god pause er forskellig fra branche til branche, fra person til person. Er det de samme rutiner hver dag, arbejder du projektorienteret, er du på farten eller har du stillesiddende arbejde osv. For nogle giver det god mening at holde pauser ved at dyrke motion – for andre er stilheden og roen vigtig – og andre igen foretrækker lidt uformel snak med kollegaer. Pausen skal skabe mening for de forskellige arbejdsgrupper og indrettes efter dem og hvordan deres arbejdsdag ser ud i øvrigt.

Find den rette rytme

Få pauserne til at passe med jobbet. Pausernes hyppighed, længde, og hvornår de bliver holdt, skal passe sammen med de opgaver, der skal udføres. Måske holder du pauser på bestemte tidspunkter i løbet af dagen. Måske bruger du pauserne til at dele dagen ind i forhold til typer af opgaver.
Sørg altid for, at der er mulighed for fælles pauser. En pause er nemlig ikke kun et afbræk, men også en anledning til uformel snak mellem kolleger. 

Sluk for omverden

Skærm hinanden fra forstyrrelser.
Kolleger, e-mails og mobiler kan forstyrre os alle – og kan gøre det svært for den enkelte at koncentrere sig om at løse opgaver.

Aftal, at det er i orden at holde pause fra de forstyrrende elementer. Sluk mobilen i et bestemt tidsrum, indfør en e-mailpolitik, om hvornår og hvordan man besvarer beskeder.
Har man ro til at koncentrere sig, bliver mange ting lettere at lave.

Bland de svære opgaver med lette

Undgå, at den enkelte medarbejder brænder ud. Sørg altid for at give mentale pauser fra de opgaver, som kan være krævende. Skab et arbejdsforløb, hvor der mellem de svære opgaver også er meget lette opgaver, der kan fungere som en slags pause fra de tungere ting.

Tag pausekulturen med hjem

Det er ikke kun på jobbet, det gælder om at værne om pauserne. Arbejde og fritid kan flyde sammen. Måske tager du dine opgaver med hjem og arbejder videre på dem i aftentimerne eller weekenden. Sørg for, at begrænse hjemmearbejdet til en bestemt tidsperiode og bestem dig for, hvad der skal laves, så du ikke hele tiden har dårlig samvittighed over det.

Ovenstående punkter er med inspiration fra Helge Hvid, professor på Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC.

 

Giv jeres pausekultur et eftersyn

Værktøj 5: Giv jeres pausekultur et eftersyn
Brug dette værktøj til at øge bevidstheden om, hvordan I anvender pauser og afbræk i løbet af dagen og til at drøfte, hvordan I kan bruge pauserne mere bevidst som værn mod stressreaktioner.

Hent værktøj 5: Pausekultur

Senest revideret den 28. november 2022