Vi forebygger stress sammen

Værktøjsserien 'Vi forebygger stress sammen' er en serie på 10 værktøjshæfter til organisationsudvikling og forebyggelse af stress.

Hent værktøjerne her
Del: - -

Har du nøglen til at forhindre en stress-sygemelding?

Når en medarbejder beder sin leder om en samtale om arbejdspresset, kan der være meget på spil. Håndterer chefen samtalen rigtigt, kan en stress-sygemelding måske undgås, fortæller ny rapport.

Lederen er ofte den sidste, man går til, hvis man føler, man har svært ved at slå til på arbejdet. Men samtalen med ham eller hende kan blive afgørende for, om medarbejderen kan undgå en sygemelding. Det viser en ny rapport, som baserer sig på dybdegående interviews med 32 ledere og medarbejdere fra offentlige og private virksomheder.

Èn af pointerne fra rapporten drejer sig om nøglesamtalen, den samtale, lederen typisk tager med medarbejderen, når 'det brænder på'. Hvis den bliver varetaget på den rigtige måde, kan den være med til at forhindre en sygemelding.

Hold balance i samtalen

Tanja Kirkegaard er psykolog, ph.d. og har skrevet rapporten Stressforebyggelse – anbefalinger til ledere (vedhæftet) i samarbejde med Janne Skakon, psykolog og ph.d. I deres interviews med ledere og medarbejdere lagde de mærke til, at lederne havde fire forskellige tilgange til nøglesamtalen:

  • empatisk (lederen lytter meget, men handler ikke)
  • teoretisk (lederen vil forstå problemet, godtager ikke umiddelbart medarbejderens forklaring)
  • reserveret (lederen prøver at holde følelser ude af billedet i samtalen)
  • praktisk (lederen handler hurtigt, men måske derfor ikke på ordentligt grundlag)

Ifølge Tanja Kirkegaard får medarbejderen typisk utilstrækkelig hjælp, hvis en leder kun anvender én af tilgangene i nøglesamtalen. Det gælder for eksempel, hvis lederen udviser megen empati og medfølelse, men ikke handler. Eller hvis lederen udviser handlekraft – men ikke har sat sig nok ind i, hvad problemet egentlig drejer sig om.

"Det væsentligste for en leder er at besidde en god portion selvindsigt og at kunne stille sig selv spørgsmålet: Hvilken ledelsestilgang bruger jeg typisk, og hvad skal jeg være særligt opmærksom på for at balancere empati, forståelse, afgrænsning og handling?", fortæller Tanja Kirkegaard.

Læs mere i rapporten Stressforebyggelse – anbefalinger til ledere af Tanja Kirkegaard og Janne Skakon.

Kontakt: Tanja Kirkegaard, psykolog, ph.d., Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest: tanja.kirkegaard@vest.rm.dk eller tlf. 2513 6110

Læs også om værktøjet ´Lederens opgaver med stress`, der støtter lederen i at forebygge og håndtere både medarbejderes og egen stress.


Senest revideret den 30. april 2020