Del: - -

Stress

At forebygge og håndtere stress handler først og fremmest om at skabe balance med krav, arbejdsopgaver og ressourcer. Det involverer både den enkelte, ledelsen og arbejdspladsen som helhed.

Stress er et fælles ansvar

Stress er ikke et spørgsmål om, at du som person ikke er stærk eller effektiv nok. Omvendt skyldes stress sjældent alene forhold på arbejdspladsen. Indsatsen mod stress skal derfor omfatte både det, du selv kan gøre, og det kollegerne og ledelsen kan gøre.

God organisering - mindre stress

Det er ledelsens og hele arbejdspladsens opgave at sikre, at der er en rimelig balance mellem opgaverne og de ressourcer, der er til rådighed. God organisering har flere aspekter:

Godt værktøj: Forstå og forebyg stress

Hæftet 'Forstå og forebyg stress' beskriver, hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad du som leder kan gøre for at forebygge det – på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora

Materialet er bygget op om fire værktøjer til stressforebyggelsen:


Senest revideret den 30. april 2020