Del: - -

Det kan du gøre som kollega

Det modvirke stress, hvis personalegruppen hjælper og er opmærksom på hinanden i tilspidsede situationer. Desuden kan god faglig støtte og kollegial sparring være et værn mod stress.

I personalegruppen er det vigtigt, at man holder øje med, om en kollega ændrer adfærd, fx bliver indelukket og irritabel. Det kan nemlig være tegn på, at personen er overbebyrdet og på vej til at blive stresset.

Man bør derfor gribe ind og tale med ham/hende og spørge til, hvordan han/hun trives med sit arbejde.

Omgangstonen

I en personalegruppe påvirker man hinanden meget – både på godt og ondt. Vi opbygger en fælles måde at kommunikere på, som bl.a. kommer til udtryk i omgangstonen.

Omgangstonen kan være både god og dårlig, men en dårlig omgangstone har konsekvenser. Fx kan der være opbygget et fælles offersprog, der kredser meget om fraser som ”det bliver aldrig bedre” eller ”der er altid for lidt tid”.

Sådan et offersprog er meget uhensigtsmæssigt, fordi det medfører en følelse af magtesløshed, som man hver især forstærker hinanden i. Hvis man hele tiden fokuserer på det negative, kan det skabe en dårlig og opgivende kultur på arbejdspladsen, som virker stressfremkaldende. Hvis man derimod fokuserer på det positive og husker at vise anerkendelse overfor hinanden, kan det beskytte mod stress.
 
Værdsættende kommunikation:

  • Anerkend de ressourcer, du kan se i din kollega.
  • Anerkend den enkeltes indsats og anstrengelser.
  • Hvis du stirrer dig blind på det negative, kan det virke handlingslammende. Prøv i stedet at sætte fokus på det, der virker og det, du gerne vil have mere af i fremtiden.
  • Fortæl dine kolleger om de positive oplevelser på arbejdspladsen.
  • Vis omsorg

Kollegial støtte kan være afgørende for, om mennesker i krævende arbejdssituationer udvikler stress eller ej. Hvis en kollega føler sig overbelastet, kan det hjælpe at tale med en, der lytter til vedkommendes bekymringer. Det kan give personen mulighed for at lette sit hjerte og føle sig forstået, hvilket kan reducere stressrisikoen.

Som kollega er det vigtigt at vise omsorg og bruge sin empati for at forstå, hvordan modparten har det. Men det er også vigtigt at bevare en professionel distance, for ellers kan det opleves som omklamrende. Omsorg uden distance kan sætte modparten i en barnerolle og give en følelse af manglende respekt. 


Senest revideret den 14. december 2023