Klassens time – hvordan skaber vi et godt studiemiljø?

Ved at skabe et rummeligt studiemiljø med god dialog om de ting, der gør studielivet vanskeligt, kan man i fællesskab løfte kulturen og bidrage til trivsel. ”Klassens time” indeholder konkrete metoder til at arbejde med at fremme det gode studiemiljø.

Formålet med redskabet er at have og bibeholde et godt studiemiljø for alle elever/ studerende ved at tale højt om og dele det, som kan udfordre os som elever/studerende: Fx at føle sig presset og stresset, have præstationsangst, føle sig utilstrækkelig og ensom, og at ’det kun er mig den er gal med’ (det, der kaldes flertalsmisforståelser). Redskabet hjælper jer med at gennemføre en workshop, hvor elever/studerende kan tale om trivsel og studiemiljø. Workshoppen kan gennemføres på 45 minutter og kan deles op over to lektioner 

Dette redskab er knyttet tæt sammen med redskabet ”Trivsel i fællesskab”, som sætter fokus på undervisernes arbejdsmiljø.

Hent desuden 

Fakta om materialet

Type: Redskab

Sidetal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2021

Ansvarlig: Jytte Tolstrup Jensen