Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Ved nybyggeri og renovering: Tænk støj og akustik ind fra starten

Hvis kravene er tænkt ind fra starten, behøver det ikke at være dyrere at få gode akustiske forhold. Men husk, at de vigtige beslutninger tages overraskende tidligt i byggeprocessen.

Uanset om I skal bygge nyt eller renovere en eksisterende bygning, bør I tænke støj og akustik ind fra starten. Derved kan I sikre gode akustiske forhold på arbejdspladsen, og I kan samtidig sikre jer selv mod dyre ekstraregninger til at rette fejl i det færdige byggeri.

De vigtigste beslutninger tages tidligt

De fleste bliver overraskede over, hvor tidligt i byggefasen, kravene til bl.a. støj og akustik skal lægges fast. De skal med allerede i byggeprogrammet, som ligger til grund for udbuddet. Når håndværkerne først går i gang, er det for sent at ændre andet end detaljer.

Det skal I skrive ind i byggeprogrammet

Når i formulerer kravene til det kommende byggeri, er der især tre nøglebegreber, som I skal have beskrevet:

  • Efterklangstiden er udtryk for den genelle akustik i rummene, og den skal passe til rummenes funktion. Den bør være under 0,6 sekund i undervisningslokaler, og i daginstitutioner skal den være under 0,4 sekund. Derimod kan den være højere i auditorier og rum til musik. Læs mere om efterklangstid.
  • Luftlydsisolation er et udtryk for hvor meget lyd i form af tale, musik og lignende, der dæmpes mellem rum. Etagedæk og gulvopbygning skal lige som vægge og døre sikre tilstrækkelig luftlydisolation. Det er især relevant, hvis I skal rumme både støjende og stille funktioner i samme bygning, fx skoler med musikrum og klasseværelser, eller kontorer som ligger ud til trafikerede gangarealer.
  • Trinlydsdæmpning er et udtryk for hvor meget lyd fra trin eller lignende, der dæmpes mellem rum - både tilstødende rum og rum på etagen oven over. Etagedæk og gulvopbygning skal sikrer tilstrækkelig trinlyddæmpning, fx med et svømmende gulv. 

I bør desuden overveje at stille krav om støjsvage tekniske installationer som fx ventilationsanlæg, og til dæmpning af trafikstøj, fx hvis I skal have udskiftet vinduer ud mod befærdede gader.

Få professionel hjælp

Akustik og støj er et kompliceret emne, og det kan være vanskeligt at finde frem til den rigtige løsning. Derfor bør I altid søge hjælp hos kvalificerede fagfolk.

Det er langtfra alle håndværkere, arkitekter eller ingeniører, som har erfaring med akustik og støjdæmpning, og det sker ikke sjældent, at investeringer i bedre akustik og støjdæmpning er helt eller delvist forgæves, fordi løsningen ikke er god nok.


Senest revideret den 29. april 2021