Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Fem tips om bedre akustik

Loftet og væggene er det mest effektive sted at starten når I skal forbedre akustikken. Vent ikke på den perfekte løsning: Ofte kan I opnå mærkbare forbedringer i akustikken med enkle og billige tiltag.

Gode støjforhold på arbejdspladsen påvirkes af bl.a. rummenes anvendelse og af adfærden hos de mennesker, som bruger rummene. Men bygningen er det fundamentale: Uden en grundlæggende god akustik, vil andre tiltag ofte være lappeløsninger, som ikke helt slår til.

Her er fem god råd til, hvordan I kan forbedre rummenes akustik:

1. Start med loftet

Loftet er den største sammenhængende flade i rummet, og den letteste at gøre noget ved. Hvis der ikke er et lydabsorberende loft, får man heller ikke så stor gavn af rumdelere, da lyden så vil blive reflekteret hen over rumdelerne via loftet.

 • Hvis loftet er af træ, gips eller anden hård belægning, kan I opnå store forbedringer ved at montere akustikplader, enten helt eller delvist alt efter forholdene. 
 • Konstruktionen af loftet er vigtig: De støjdæmpende plader virker bedst, hvis der er luft bag dem - så absorberes de lavfrekvente lyde også. Hvis de er monteret direkte på fx et betonloft er virkningen begrænset til de høje frekvenser.
 • Måske kan I genbruge 'ophænget' fra det gamle loft og kun skifte selve pladerne. Så bliver udgiften meget mindre.

2. Sæt plader på væggene

Næst efter loftet er væggene det oplagt sted at forbedre akustikken. Der findes en bred vifte af plader, som kan monteres direkte på væggene. Nogle kan samtidig fungere som opslagstavler. I kan også printe fx fotos eller kunst på støjdæmpende plader og bruge dem som udsmykning.

 • Fordel pladerne på vægge, der støder op mod hinanden i et hjørne - ikke på to vægge over for hinanden. Så opnår i den største effekt for den laveste pris.
 • Hvis I har en stor, hård flade som fx et vinduesparti, så sæt pladerne på den modstående væg.

3. Lyddæmpende indretning

Akustikplader på loft og vægge har klart den største effekt. Men I kan også forbedre akustikken med fx bogreoler, rumdelere og bløde møbler. Derimod har gardiner og gulvtæpper stort set ingen effekt.

 • Reoler med bøger har en god effekt på især de lydfrekvenser, som forstyrrer mest.
 • Rumdelere med akustikdæmpende overflader kan have en stor effekt. Samtidig kan de medvirke til at dele store rum op i mindre enheder. Denne 'bibliotekseffekt' får os automatisk til at dæmpe stemmen og fx at gå hen til dem, vi skal tale med i storrummet i stedet for at råbe.

4. Tag fat i etaper

Vent ikke på, at I måske engang får råd til en total lyd-renovering. Hvis akustikken er dårlig, bør I gå i gang med de enkleste løsninger med den største effekt. Det behøver ikke koste en formue at opnå mærkbare forbedringer.

 • Lyddæmpende vægplader, opslagstavler, støjdæmpende rumdelere osv. og kan købes lidt efter lidt, når der er råd. 
 • Se på indretningen - måske kan I opnå forbedringer ved blot at flytte rundt på de ting, I har i forvejen.

5. Brug kun kvalificerede fagfolk og testede materialer

Brug kun fagfolk med forstand på akustik og produkter, som er testet i anerkendte laboratorier, når I køber fx akustiklofter og lyddæmpende plader. Ellers risikerer I at få et dårligt produkt, som ikke løser problemet.

 • Vælg kun rådgivere, arkitekter og håndværkere der har erfaring med støj og akustik. Det gælder langtfra for alle...
 • Plader til vægge og lofter skal være certificerede efter ISO 11654 standarden. Klassificeringen fremgår af produktbladet.
 • I bør vælge produkter i Klasse A, især til skoler og daginstitutioner, hvor kravene til akustik er særligt høje. I visse tilfælde kan I nøjes med Klasse B, men den støjdæmpende effekt vil være ringere.

Kilder: COWI, Ecophon m.fl.


Senest revideret den 15. juli 2020