Del: - -

Tre guider om åbne kontormiljøer

Åbne kontormiljøer er blevet standarden, når velfærd og offentlig administration bygger og indretter nye kontorer. Erfaringerne fra bl.a. arbejdspladsvurderinger viser, at især to forhold kan give problemer i de eksisterende åbne kontorer: Forstyrrelser og indeklima.

BFA Velfærd og Offentlig administration (tidl. BAR FOKA) har derfor lavet to målrettede guider, der giver bud på, hvordan man kan tackle de to problemer i eksisterende kontorer. De er suppleret med en guide til de vigtigste overvejelser, inden man etablerer nye, åbne kontormiljøer.

Trivsel og effektivitet i åbne kontormiljøer
Hent inspirationsmaterialet "Trivsel og effektivitet i åbne kontormiljøer", der giver et samlet overblik over de tre målrettede guider.

Etablering af åbne kontormiljøer
Denne guide henvender sig til projektgrupper på arbejdspladser, som står over for at skulle etablere åbne kontorer eller står over for organisatoriske ændringer eller omstruktureringer, som får indflydelse på indretningen. Formålet er at inspirere til at få gjort de vigtige overvejelser og taget de rigtige beslutninger, inden man går i gang.

Forstyrrelser i åbne kontormiljøer
Denne guide henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladser, der har konstateret problemer med forstyrrelser og støj, fx i forbindelse med APV. Den giver bud på, hvor det giver mest mening at starte indsatsen, alt efter hvilken situation man står i.

Bedre indeklima i åbne kontormiljøer
Denne guide er lavet til medlemmer af arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladser, der har konstateret problemer med indeklimaet, fx i forbindelse med APV. Den fokuserer på, hvordan man kan håndtere de særlige udfordringer, som gør sig gældende for indeklimaet i åbne kontorer.


Senest revideret den 28. maj 2024