Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Del: - -

Forstå efterklangstiden på 2 minutter

Akustikken i et rum bestemmes af, hvor meget fladerne i rummet kaster lyden tilbage. Den måles i efterklangstid. Jo kortere efterklangstid, jo mere behagelige vil rummene ofte være at opholde sig i.

Teknisk er efterklangstiden den tid, det tager for støjen at falde med 60dB efter at den oprindelige lyd er stoppet. I et klasseværelse til normalundervisning på en skole må efterklangstiden højest være 0,6 sekund.

I en daginstitution eller SFO skal værdien være under 0,4 sekund. Det samme gælder for klasselokaler og grupperum på skoler, hvor der er elever med høretab, ADHD eller lign.

I et stort lokale - fx et auditorium eller en sportshal - kan efterklangstiden være lidt længere.

Hør forskellen før og efter lyddæmpning 

Kilde: Firmaet Alpha Akustik.

Tre fordele ved en lav efterklangstid

  • Bedre taleforståelse: I rum med lav efterklangstid er det lettere at følge samtaler og følge med i, hvad der bliver sagt. Derfor er bl.a. børns indlæring svækket i rum med dårlig akustik.
  • Mindre støj: Når det er let at høre, hvad der bliver sagt, vil man automatisk dæmpe stemmen. Derfor er støjniveauet generelt lavere i rum med god akustik.
  • Større koncentration: Samtidig er det lettere at koncentrere sig, fordi støjen er mindre generende. Derfor er produktivitet og trivsel højere i fx åbne kontorer med god akustik.

Tre veje til bedre akustik

  • Akustiklofter: Efterklangstiden og akustikken bestemmes af, hvor meget fladerne i rummet absorberer/reflekterer lyden. Loftet er det oplagte sted at forbedre akustikken. Der findes mange typer af akustiklofter, som kan monteres for en fornuftig pris.
  • Vægge og gulve: Akustikdæmpende plader kan også monteres på væggene og evt. 'kamufleres' som billeder. Tilsvarende kan gulvtæpper eller lydabsorberende gulve forbedre akustikken.
  • Indretning og møbler: Lyddæmpende støjskærme, gardiner, bløde opslagstavler, polstrede møbler, madrasser osv. kan også dæmpe efterklangstiden. Ændret indretning vil dog kun være et supplement: De afgørende forbedringer skal ske via loftet og væggene.

  • Læs mere om hvordan man dæmper støjen.
  • Læs mere om støj og akustik på Indeklimaportalen.
  • Læs mere om love, regler, støjgrænser og krav til akustik.

Senest revideret den 29. april 2021