Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Støj i dagtilbud og SFO

8 ud af 10 pædagoger oplever at være udsat for forstyrrende støj i mere end 1/4 af deres arbejdstid.

Det fremgår af tal fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Samtidig er støj et alvorligt problem for børnene, som svækker deres læring og forsinker deres sproglige udvikling.

Stop støjen i dagtilbud og SFO

I dette afsnit kan I læse om, hvordan I kan forbedre støjforholdene og mindske gener ved på jeres arbejdsplads. Siderne er rettet mod ledere og arbejdsmiljøgrupper i både kommunale og private dagtilbud og SFO'er. Indholdet kan også være nyttigt for MED-udvalg, kommunale arbejdsgivere og bestyrelser i private og selvejende institutioner.

Hør hvad børnene selv siger om støj

Sæt støjen på dagsordenen

På disse sider kan I finde baggrundsviden, inspiration og konkrete værktøjer til at dæmpe støjen. Materialet er tænkt til støtte for arbejdsmiljøgruppe og ledelse hvis I har problemer med støj og dårlig akustik, eller hvis I skal renovere eller bygge nyt og vil benytte muligheden for at forbedre det akustiske indemiljø.

Støj skader både børn og voksne

Forstyrrende, generende og høreskadende lyd skal bekæmpes. Ikke bare for jeres egen skyld, men også for børnenes: 

Tre 'hovedveje' til mindre støj

Der er mange kilder til støj, men generelt er det støjen fra andre mennesker, som generer mest. Heldigvis kan man gøre meget for at reducere eller fjerne den generende støj - og ofte kan man nå langt for enkle midler:

 • Selve bygningen og akustikken i rummene skal være i orden. Man kan ikke løse støjproblemer, hvis der er fejl eller mangler i bygningerne og deres konstruktion - kun afhjælpe dem. 
 • Indretningen af rummene med alt fra mobile støjskærme og rumdelere til plastikservice og filtdutter under klodskasserne kan reducere støjbelastningen. 
 • Organisation og pædagogik kan også have stor indflydelse på støjniveauet. Det handler om fx aftaler om adfærd, bisværme og brug af udearealer. Og om en gennemtænkt brug af rummene, hvor støjende aktiviteter adskilles fra stillerum. 

Læs mere

Note: Dette afsnit erstatter branchevejledningen "Om natten er her stille, men om dagen..." fra 2010. Indholdet er opdateret og ført a jour i januar 2017 i forhold til ny forskning og nye regler og anvisninger fra bl.a. Arbejdstilsynet og i Bygningsreglementet.


Senest revideret den 21. august 2023