Podcast: Hos psykolog med lederens stress
Psykolog Pia Ryom fra Aalborg Universitetshospital giver et indblik i de behandlingsmetoder og forløb, som hun oplever med stressede ledere.
Lyt til episoden her
Del: - -

FAQ: Styrk lederens trivsel og resultater

I denne oversigt finder du svar på centrale og hyppigt forekommende spørgsmål om baggrunden for 'Styrk lederens trivsel og resultater'.

Hvorfor er lederes psykiske arbejdsmiljø vigtigt?

Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde for alle, også for lederne. Ledere kan bedre bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø omkring sig, hvis de selv har et godt arbejdsmiljø.

Hvorfor hænger lederes resultater sammen med trivsel?

Der er en sammenhæng mellem vores trivsel, det psykiske arbejdsmiljø, og så de resultater, vi skaber. Lederes psykiske arbejdsmiljø betyder noget for deres resultater.

Hvad er særligt vigtigt for at styrke lederes psykiske arbejdsmiljø?

Vores undersøgelse viser, at ledere ofte oplever at stå alene i et stort krydspres. Nærmeste leder og ledelseskollegaer er særligt vigtige for at give støtte. Du kan læse mere om undersøgelsen og værktøjerne her på siden.

Hvorfor fokuserer I kun på ledernes psykiske arbejdsmiljø og ikke på medarbejdernes – er ledere vigtigere end medarbejdere?

Ledere er ikke vigtigere end andre medarbejdere. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde for alle, både ledere og medarbejdere. Det er vigtigt at tage højde for de særlige forhold for ledere, når man vil styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad er forskellen på lederes og medarbejderes psykiske arbejdsmiljø – er det ikke meget det samme?

Jo, noget er det samme, og der er samtidig vigtige forskelle på ledere og andre medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Der er forskel på ledere og andre medarbejdere. Ledere har typisk større indflydelse og ansvar og ofte bedre udviklingsmuligheder.

Hvorfor er der tre værktøjer – og hvorfor netop de tre?

Værktøjerne har afsæt i en undersøgelse af lederes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser, at lederne vurderer relationen til sig selv og nærmeste leder som vigtige for deres arbejdsmiljø – og det samme gælder relationen til ledergruppen. Det forklarer de to første værktøjer. Med det tredje vil vi gerne give arbejdspladsen en samlet ramme for at arbejde med lederes psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan bruger man værktøjerne?

Værktøj 1 lægger op til, at lederen selv reflekterer over sit eget arbejdsmiljø – og bringer det ind i dialogen med sin chef.

Værktøj 2 retter sig mod ledergruppen, der har brug for at give deres samarbejde et serviceeftersyn. Værktøjet giver spørgsmål til refleksion og en proces til fælles afklaring.

Værktøj 3 retter sig mod arbejdspladsens topledelse, HR-afdeling, MED-organisation eller samarbejdsudvalg. Værktøjet foreslår en proces for at afklare de vigtigste fokuspunkter for en samlet indsats for lederes psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Hvad gør lederen, hvis relationen til egen leder eller ledergruppen er problematisk?

Værktøj 3 går ud på at sætte den nødvendige ramme på arbejdspladsen, så lederen ved, hvor han eller hun kan gå hen, når alt ikke fungerer, som det skal. Det er vigtigt, så lederen ikke står alene i en sådan situation.


Senest revideret den 4. april 2024