Trivsel og kvalitet i virtuelt arbejde

- Inspiration til lederen og medarbejderne

Virtuelt samarbejde vinder frem på kontorarbejdspladser i velfærd og offentlig administration. Formålet med denne guide er at bidrage til, at de nye arbejdsformer får så positiv indflydelse på trivslen og arbejdsmiljøet som muligt.

Følg også med i temaet Hybrid arbejdsplads og hjemmearbejde fra 2024.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Offentlig administration

Sidetal: 20

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2015

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund