Del: - -

Indretning og udstyr på hjemmearbejdspladsen

En hjemmearbejdsplads er omfattet af de samme regler om arbejdsmiljø som en almindelig arbejdsplads i virksomheden. Det betyder, at den skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og på en måde som sikrer, at der kan arbejdes effektivt og uforstyrret. Læs her hvordan.

Din hjemmearbejdsplads skal opfylde de samme krav, som den faste skærmarbejdsplads på arbejdspladsen, 

  • hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og
  • svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

BFA Velfærd har samlet viden og værktøjer om arbejdet ved skærmen på hjemmesiden Kropogkontor.dk. Her kan du bl.a. finde viden og råd om indretning af hjemmearbejdspladser:

Andre vigtige forhold omkring hjemmearbejdspladsen

Hvad med datasikkerheden? Ved hjemmearbejde flyttes arbejdspladsens data til et andet og mindre kontrolleret miljø. På arbejdspladsen er der faste rutiner for, hvordan fortrolige data skal behandles. De samme rutiner vil ikke automatisk blive overført til hjemmearbejdspladsen. Derfor skal I tage stilling til en række spørgsmål om datasikkerhed IT-sikkerhed, lagring og opbevaring, sikkerhedskopiering m.m.

Må computeren bruges af familien? Privat brug af computeren til fx spil og internet kan øge risikoen for virusangreb, ødelæggelse af data og tekniske fejl og kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Derfor skal I have en klar aftale om, i hvilket omfang udstyret må udnyttes til privat brug, inden udstyret stilles op. Aftalen skal bl.a. afklare:

  • Om medarbejderen må installere og bruge privat e-mail.
  • Om medarbejderen må anvende udstyret til privat brug af internet.
  • Om medarbejderen må anvende udstyret til f.eks. private breve, festsange osv.
  • Om adgangen til computeren er begrænset til medarbejderen, eller om hele familien må bruge udstyret.
  • Om der må installeres nye programmer og spil på computeren.
  • Ansvaret for evt. fejl eller uheld som følge af privat brug af computeren.

Læs også: Arbejdsmiljø i hjemmet


Senest revideret den 17. maj 2024