Del: - -

Egnede opgaver

Hjemmearbejde kan have mange grader - fra lejlighedsvis aftenarbejde på en bærbar computer til fast arbejde på en egentlig hjemmearbejdsplads flere dage om ugen. Nogle arbejdsopgaver er mere oplagte at løse hjemme end andre.

Hjemmearbejde kan have mange grader - fra lejlighedsvis aftenarbejde på en bærbar computer til fast arbejde på en egentlig hjemmearbejdsplads flere dage om ugen. 

De forskellige typer af hjemmearbejde stiller forskellige krav til arten af opgaverne, til arbejdets organisering og til indretningen af hjemmearbejdspladsen. 

Fælles for opgaver, der egner sig til distancearbejde er indlysende nok, at de kan løses tilfredsstillende uden tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Egnede opgaver  

 • Enkeltstående opgaver i forbindelse med særligt travle perioder og overarbejde.
 • Opgaver der kan beskrives og evalueres klart og entydigt.
 • Opgaver hvor det realistiske tidsforbrug kan anslås. 
 • ”Fred og ro” opgaver, der kræver koncentration og uforstyrret arbejde. 
 • Informationshåndtering - f.eks. udarbejdelse af rapporter og oplæg og indtastning af data. 
 • Ledelsesopgaver, som kræver ro eller skal udføres under stort tidspres og krav om aften- eller weekendarbejde.

Mindre egnede opgaver  

 • Opgaver der kræver tæt samspil med kolleger eller ledere.
 • Opgaver der omfatter kundebetjening og direkte personkontakt i betydeligt omfang.
 • Ledelses- og koordinationsopgaver. 
 • Opgaver hvor indhold, tidsforbrug og forventede resultater er vanskelige at beskrive entydigt. 
 • Opgaver hvor kravene til datasikkerhed vanskeligt kan sikres på hjemmearbejdspladsen. 
 • Opgaver som indebærer telefonsamtaler af fortrolig eller personlig karakter med fx klienter eller ledelse, når dette ikke kan ske i hjemmet, uden at andre kan lytte med.

Skematisk oversigt over opgavetyper

Forskellige typer af opgaver stiller forskellige krav til organisationen og til det udstyr, der skal være til stede i medarbejderens hjem. Kravene til opgaver, organisation og teknik kan opstilles således:
 

Type af arbejde Karakteristik Krav til arbejdets organisering Krav til teknik og udstyr
Ad Hoc- hjemmearbejde.   

 

Uregelmæssigt hjemmearbejde.

Ofte overarbejde og ”fred og ro” opgaver.

Ingen.

Bærbar PC. Eventuelt adgang til internet og lokalnet.

Ledere med deltids hjemmearbejde.   

 

Varieret omfang Ofte overarbejde.

Ofte presserende opgaver

Sjældent organisatoriske konsekvenser.

Bærbar PC. Eventuelt adgang til internet og lokalnet.

Deltids hjemmearbejde på faste dage og tidspunkter.    

 

Faste, veldefinerede opgaver.

Ofte driftsbetonede opgaver.

Faste arbejdstider.   

 

Forudsætter ofte baggrundsmateriale i digital form.

Arbejdsrutiner på arbejdspladsen skal tilpasses.

Rutiner for udveksling af information skal sikres.   

Fast etableret arbejdsplads i hjemmet.

Adgang til internet, lokalnet og databaser.

Integreret telefoni med virksomheden.

Deltids hjemmearbejde på skiftende dage og tidspunkter.

Varierende opgavetyper - f.eks. ”fred og ro” opgaver, komplekse opgaver.

Både overarbejde og fleksible arbejdstider.

Selvstændighed i arbejdets tilrettelæggelse. 

Aftaler om træffetider.

Aftaler om rammerne for fleksibilitet.

Selvstændigt ansvar for samspil med samarbejdspartnere og organisation.    

 

Fast etableret arbejdsplads i hjemmet.

Adgang til internet, lokalnet og databaser.

Integreret telefoni med virksomheden.

 


Senest revideret den 8. oktober 2020