Hybridarbejde og det psykosociale arbejdsmiljø: Nyeste viden anno 2023

Flere medarbejdere og ledere arbejder fleksibelt uden for traditionelle arbejdssteder og -tider, hvilket medfører både række muligheder og nye udfordringer.

Arbejdsmarkedets parter har udgivet en vidensrapport ved DTU, der henvender sig til arbejdsmiljøorganisationer, ledere, samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter, MED-udvalg og andre relevante aktører på arbejdspladser, hvor der praktiseres hybridarbejde.

Rapporten indeholder opdateret viden fra 2023 og fokuserer især på erfaringer efter COVID-19-pandemien, hvor hjemmearbejde blev påkrævet under nedlukninger. Den er baseret på forskning, rapporter og hjemmesider, som forfatterne har indsamlet.

Rapporten er opdelt i fem kapitler:

  • Kapitel 1 beskriver nogle af de store forandringer i arbejdet, som vi har oplevet de senere år og sætter tal på forandringen med fokus på fleksibilitet og det hybride arbejde.
  • Kapitel 2 beskriver med afsæt i IGLO-modellen de muligheder og udfordringer, som hybridarbejdet giver.
  • Kapitel 3 præsenterer et overblik og en kort beskrivelse af forskellige tilgængelige værktøjer, guides og gode råd.
  • Kapitel 4 præsenterer forfatternes bud på nye og aktuelle perspektiver på fleksibilitet og hybride arbejdsformer.
  • Kapitel 5 anlægger et samlet syn på hybride arbejdsformer og ser på den nye arbejdsform i et større perspektiv.

Rapporten er udgivet af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) og Arbejdsmiljørådet og er udarbejdet af et forskerteam ved DTU Management.

Deltag i webinaret fredag den 29. september kl. 13.00-14.00

På webinaret vil du blive introduceret for hybridarbejdets mange facetter og problemstillinger, herunder f.eks. hybridarbejdets muligheder og udfordringer med afsæt i IGLO-modellen.

Forskerteamet bag rapporten vil også præsentere dig for problemstillingen om individet overfor fællesskabet, da mange oplever, at fleksibilitet for individet ofte skaber større kompleksitet for fællesskabet.

Tilmeld dig webinaret her: Hybridarbejde anno 2023: Fleksibilitet for individet skaber kompleksitet for gruppen (danskindustri.dk)


Senest revideret den 13. september 2023